Barndomstraumer forklarer ikke OCD

Traumatiske oplevelser i barndommen er ikke associeret med sværhedsgraden af symptomerne hos personer med obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD). Barndomstraumer er heller ikke associeret med sygdommens kronicitet. 

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.​​​​​​

Ifølge førsteforfatteren Henny Visser, fra Mental Health Care Institute GGZ Centraal, i Ermelo, Holland, er der få og modstridende forskningsresultater omkring koblingen mellem barndomstraumer og OCD.​

”[Emnet…] er vigtigt på grund af mulige implikationer, om hvorvidt traumatiske oplevelser i barndommen bør inddrages i behandlingen”, skriver forfatteren.​

I studiet indgik 382 patienter med OCD. De var i gennemsnit 36 år gamle, og lidt over halvdelen (56,5%) var kvinder. Generelt var sværhedsgraden af deres OCD-symptomer moderat (målt ved hjælp af Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale; YBOCS).​

Hovedparten af deltagerne (77,7%) havde mindst en anden psykiatrisk diagnose. De hyppigste diagnoser var depression, socialfobi og panikangst.​​

Sygdommens kronicitet blev vurderet ved hjælp af Life Chart Interview (LCI), og traumatiske oplevelser i barndommen blev undersøgt med Structured Trauma Interview (der blandt andet undersøger forekomsten af fysiske og seksuelle overgreb, og om personen har været vidne til vold mellem forældrene).​​

De fleste deltagere (77,2%) havde oplevet mindst et barndomstraume. ​​

Analyserne viste, at ingen af de specifikke barndomstraumer var associeret med OCD-symptomernes sværhedsgrad eller kronicitet. Forskerne fandt heller ikke nogen relation mellem antal af traumatiske oplevelser og symptomsværhedsgrad.​

Til gengæld fandt forskerne, at der var en signifikant association mellem traumatiske oplevelser i barndommen og psykiatrisk komorbiditet – især affektive lidelser, misbrug og spiseforstyrrelser (men ikke angstlidelser).​

Forskerne konkluderer, at man bør være kritisk i forhold til tidligere undersøgelser, der pegede på, at der er en association mellem barndomstraumer og OCD – især fordi forekomsten af psykiatrisk komorbiditet kan være en forklaring på denne association.

Redaktør