Bedøvelsesfri mild elektrisk stimulering lindrer negative symptomer

​Fem dages behandling med transcranial direct-current stimulation (tDCS) – en mild form for elektrisk stimulering af hjernen, som ikke kræver bedøvelse – lindrer negative symptomer ved skizofreni i op til 6 uger.

​Konklusionen er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Leandro da Costa Vallengo, fra University of São Paulo i Brasilien, er patofysiologien bag de negative symptomer associeret med nedsat aktivitet i den præfrontale kortex.

Ved tDCS applikerer man en mild elektrisk strøm, som ikke kræver bedøvelse, på patientens hoved.

Forskeren forklarer, at en del af den elektriske strøm trænger ind i hjernen og øger neuronernes eksitatoriske evner i det område tæt på anoden (den negative elektrode), som påsættes patientens hoved.

Til undersøgelsen blev der rekrutteret 100 patienter med skizofreni. Alle havde vedvarende positive og negative symptomer på trods af stabil behandling med antipsykotika.

De blev randomiseret til enten tDCS eller en placeboprocedure. Behandlingen bestod af 2 tDCS sessioner af 20 minutter 2 gange om dagen i 5 dage.

Elektroderne blev placeret på venstre præfrontal kortex (anode) og venstre temporoparietal junktion (katode).

Det primære effektmål var ændring i negative symptomer som målt ved hjælp af Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) efter seks uger.

Ved behandlingsstart havde patienterne en gennemsnitlig score på negative symptomer på 25.

Efter seks ugers behandling oplevede patienterne i interventionsgruppen et signifikant større fald i score på negative symptomer end de patienter, der fik placebo-behandling (fald på 4,49 vs. 1,89; p < 0,001). Dette svarer til en moderat effect size (Cohen's d = 0,57).

Der var ingen ændring i de positive symptomer.

Der var ingen forskel på bivirkninger grupperne imellem.

"Vores resultater understøtter anvendelse og optimering af teknikken hos patienter med psykotiske lidelser", konkluderer forskerne.


Redaktør