​​​

Bedøvelsesfri elektrisk stimulation behandler hørehallucinationer

Transcranial direct-current stimulation (tDCS) – en mild form for elektrisk stimulering af hjernen, der ikke kræver bedøvelse – reducerer hørehallucinationer hos patienter med skizofreni.

Konklusionen er fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.​

Ifølge artiklens førsteforfatter, Jerome Brunelin, fra University of Lyon, i Lyon, Frankrig, har mellem 25% og 30% af de patienter der har hørehallucinationer behandlingsresistente symptomer.​

I studiet blev der rekrutteret 30 patienter med skizofreni og hørehallucinationer på trods af den farmakologiske behandling.​​

Patienterne blev randomiseret til enten to daglige sessioner af tDCS eller placebo. Behandlingen bestod i, at der blev påsat to elektroder på venstre side af hovedet. Patienterne blev stimuleret med en mild elektrisk strøm i 20 minutter i hver session.​​

Efter fem dages behandling oplevede de patienter, der fik den aktive behandling, en signifikant reduktion på 31% i hørehallucinationerne, målt ved hjælp af en valideret skala (Auditory Hallucination Rating Scale).​​

Reduktionen var signifikant større, end reduktionen i kontrolgruppen (8%).​​

Endvidere var behandlingseffekten langvarig: efter tre måneder var reduktionen i interventionsgruppen på 38%, mod 5% i kontrolgruppen.​

Ingen af de patienter der fik behandlingen blev helt fri for hallucinationerne.

”Resultaterne er lovende [...], fordi terapien er nemt anvendelig, billig [...] og har få bivirkninger”, konkluderer forfatterne.

Redaktør