Bedre compliance til antidepressiv behandling associeres med lavere mortalitet hos cancerpatienter

​Patienter med bryst-, prostata-, tarm- eller lungekræft og samtidig depression har en lavere risiko for mortalitet, hvis de har god compliance til deres antidepressive behandling. Associationen gælder dog ikke for patienter med hudkræft.

​Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Depression and Anxiety.

Ifølge førsteforfatteren Gal Shoval, fra Tel Aviv University, Israel, har patienter med cancer en fire gange højere risiko for depression end baggrundsbefolkningen.

"Komorbid depression hos patienter med cancer er overbevisende etableret som en selvstændig risikofaktor for selvmord", skriver forfatteren.

Der er dog sparsom og modstridende evidens vedrørende associationen mellem mortalitet og antidepressiv behandling i denne patientgruppe, tilføjer forfatteren.

I studiet indsamlede forfatterne data fra blandt andet 42.075 patienter med en cancerdiagnose, og som købte ordineret antidepressiv medicin mindst en gang i løbet af en 4-årig periode.

Patienterne blev inddelt i 4 grupper: non-compliant (< 20% af recepterne indløst), dårlig compliance (20%-50%), moderat compliance (50%-80%) og god compliance (> 80%).

I forhold til de patienter, som var non-compliant, var mortalitetsrisikoen signifikant lavere i de andre grupper. Patienterne med dårlig compliance havde således en 11% lavere risiko for mortalitet i perioden (hazard ratio: 0,89;CI:0,83-0,95), mens mortalitetsrisikoen blandt patienterne med moderat og god compliance var 23% henholdsvis 20% lavere.

I forhold til de forskellige typer cancer, fandt forskerne, at dette mønster gælder for bryst-, prostata-, lunge- og tarmkræft, men ikke for hudkræft (melanom).

Forfatterne påpeger dog, at de ikke havde adgang til dødsårsagerne, og at de derfor ikke kunne skelne mellem mortalitet som følge af cancersygdom, selvmord eller af andre årsager.

De konkluderer dog, at resultaterne er de første, der viser associationen mellem bedre compliance til antidepressiv behandling og lavere mortalitet hos cancerpatienter. "Denne patientgruppe bør motiveres til bedre compliance til antidepressiv behandling", skriver de.


Redaktør