Begrænset evidens støtter effekt af antidepressiva hos epilepsipatienter

Ifølge et Cochrane review er der begrænset evidens for, hvilke antidepressiva der er effektive mod depression hos patienter med epilepsi. En randomiseret undersøgelse fandt, at venlafaxin er bedre end ingen behandling. Tre observationelle studier fandt, at behandling med selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) ikke er associeret med øget risiko for øget anfaldsfrekvens.

​​

​Konklusionerne blev publiceret i Cochrane Database of Systematic Reviews.​​​​

Ifølge førsteforfatteren Melissa Maguire, fra Leeds General Infirmary, i Storbritannien, har cirka en tredjedel af alle patienter med epilepsi også en depressionssygdom. ”Depression er den mest almindelige psykiatriske komorbiditet blandt disse patienter”, skriver forfatteren.​​

I dette Cochrane review inkluderede forfatterne otte publikationer – tre randomiserede undersøgelser og fem prospektive observationelle studier. Publikationerne omfattede i alt 471 patienter.​

De tre randomiserede undersøgelser inkluderede 171 patienter. Forskerne analyserede data fra de patienter, der var blevet randomiseret til venlafaxin eller ingen behandling; paroxetin eller doxepin (tricyklisk); og amitriptylin eller nomifensin (en noradrenalin-dopamin genoptagshæmmer). ​​

De observationelle studier omfattede citalopram, sertralin, mirtazapin, reboxetin og fluoxetin. ​​

Der var evidens for, at venlafaxin i op til 75 mg dagligt var virksom mod depressive symptomer (risk ratio for 50% lindring af symptomerne: 3,25).​​

Ingen af de randomiserede undersøgelser rapporterede anfaldsfrekvens. Til gengæld pegede sammenligninger af før og efter anfaldsfrekvens i de observationelle studier på, at hverken sertralin eller citalopram øger risikoen for anfald.

Forskerne fandt ingen undersøgelser, der sammenlignede antidepressiva og psykoterapi til behandling af depression i denne patientgruppe. 

Redaktør