​​​

Behandling af en første psykose bør også indeholde tiltag uden evidens

Der er 32 komponenter i den samlede indsats, der bør tilbydes personer med en første psykotisk episode, hvoraf kun få er baseret på robust evidens. Der er flere tiltag, der ikke er evidens for – men som alligevel vurderes vigtige af eksperter.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Psychiatric Services.​

Førsteforfatteren Donald Addington, fra University of Calgary, i Calgary, Canada, og kollegaer gennemførte en systematisk gennemgang af litteraturen og identificerede 280 artikler, der undersøgte interventioner relateret til behandling af personer med en første psykotisk episode. Disse 280 artikler omhandlede 75 unikke tiltag.​​

Forfatteren fremlagde derefter disse 75 tiltag for 27 anerkendte eksperter i emnet. Alle tiltag blev vurderet i forhold til, hvor vigtige de betragtedes. Den eksisterende evidens bag hvert tiltag blev ligeledes vurderet.​

Forskerne og eksperterne anvendte en anerkendt konsensussøgende metode (Delphi) og kom frem til 32 tiltag.​​

Tiltagene blev grupperet i seks kategorier: interventioner på befolkningsniveau (5 punkter); individuelle vurderinger og behandlingsplaner (6 punkter); individuelle interventioner (12 punkter); gruppe interventioner (2 punkter); behandlingssystemer (6 punkter); og kvalitetssikring (1 punkt). ​​

Ingen af punkterne i de to første kategorier har robust evidens (niveau A) og flere har overhovedet ingen evidens (fx: informeret samtykke; struktureret kommunikation mellem sengeafsnit og første episode afsnit). Det var især de otte farmakologiske punkter (i kategorien individuelle interventioner), der var bedst evidens for; fire punkter med robust evidens, to med moderat evidens og to med svag evidens.​​

Ifølge forfatterne afspejler diskrepansen mellem manglen på evidens for nogle af punkterne og den høje prioritet, som disse punkter får af eksperterne, spændet mellem evidensniveauet og eksperternes kliniske erfaring.​​

De konkluderer, at listen med de 32 punkter kan danne basis for videre forskning og kvalitetssikring indenfor feltet.

Redaktør