Behandling af opmærksomhedsbias hos unge lindrer angst

​Patienter med angst har en øget tendens til at fokusere på truende situationer. Både et målrettet behandlingstiltag mod denne opmærksomhedsbias og en "placebo-opmærksomhedsterapi" har reduceret angstsymptomer, som ikke responderer på kognitiv terapi.

​Resultaterne er blevet publiceret i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Jeremy Pettit, fra Florida International University i Miami, er kognitiv adfærdsterapi den psykosociale intervention med den stærkeste evidens for behandling af angst hos unge.

"Men op til 50% af børn og unge med angstlidelser responderer ikke på kognitiv terapi", skriver forfatteren.

Forfatteren tilføjer, at der hidtil ikke fandtes randomiserede undersøgelser, der vurderede effekten af tillægsbehandling af behandlingsresistent angst.

I nuværende undersøgelse rekrutterede forfatterne 64 børn og unge med angst på trods af et forløb med konventionel kognitiv terapi.

Deltagerne blev randomiseret til enten behandling af opmærksomhedsbias eller en placebo-behandling af opmærksomhedsbias.

Den aktive intervention bestod af en opmærksomhedskrævende opgave på en computerskærm, som deltagerne skulle løse umiddelbart efter, at de fik præsenteret to billeder af den samme person; et med et truende eller vredt ansigt, og et med et neutralt ansigt. Billederne blev præsenteret samtidigt og hurtigt (under et sekund), og ansigterne/opgaverne blev gentaget flere gange (med skiftende ansigter). Rationalet med opgaven er at træne deltagerne i ikke at fokusere på de truende ansigter, hvilket er en tendens som de ellers har på grund af angsten.

Den neutrale eller "placebo" opmærksomhedsbehandling var identisk med interventionen, bortset fra, at ansigterne og opgaverne ikke var kombineret på en måde, der træner opmærksomheden væk fra de truende ansigter. Denne "placebo"-metode anvendes ofte som kontrolarm i forskningsprojekter.

Deltagerne vidste ikke, i hvilken gruppe de var placeret.

Angstsymptomer blev vurderet med validerede instrumenter af både deltagerne, deres forældre og blindede raters før og efter behandling.

Forskerne fandt, at deltagerne i begge grupper havde en signifikant lindring af deres angstsymptomer. Derudover fandt de, uventet, at der ikke var nogen forskelle grupperne imellem. Angstlindringen forblev tilstede ved vurdering 2 måneder efter behandlingen.

Effekten var stor, idet 50% af deltagerne ikke længere opfyldte kriterierne for en angstlidelse efter behandlingen, og efter 2 måneder var denne andel steget til 58%.

De konkluderer, at mere forskning er nødvendigt for at forstå, hvordan opmærksomhedsbias behandling påvirker angstsymptomer.


Redaktør