Behandling mod ADHD beskytter børn mod misbrug senere i livet

Behandlingen med centralstimulerende medicin beskytter børn med ADHD fra alkohol- og stofmisbrug senere i livet. Jo tidligere behandlingen starter, jo større er effekten.

​​​

Konklusionen er fra en stor europæisk undersøgelse med 500 børn med ADHD og 200 raske kontroldeltagere.​​

Ifølge førsteforfatteren Annabeth Groenman, fra University of Amsterdam, Holland, er der eksperter, der frygter, at behandlingen med centralstimulerende medicin kan føre til øget risiko for misbrug senere i livet.​​

Forskerne undersøgte børn med ADHD, der fulgtes prospektivt i tre centre i Holland, Belgien og Tyskland. Opfølgningsperioden var fire år, indtil børnene var gennemsnitligt 16 år gamle.​​

Der blev anvendt kendte skalaer til vurdering af ADHD og adfærdsforstyrrelser – samt valide spørgeskemaer til vurdering af alkohol- og stofmisbrug samt tobaksforbrug.​​

De fandt, at børnene med ADHD, som ikke fik behandling med centralstimulerende medicin, havde en dobbelt så stor risiko (hazard ratio: 2,0) for at udvikle misbrug som børnene, der fik medicin (prævalens: 28% vs. 20%).​​

Derudover fandt forskerne, at der ikke var nogen signifikant forskel på misbrugsrisiko mellem børnene, der fik medicin og de raske kontrolbørn (altså uden ADHD). ”[Dette] tyder på, at der sker en normalisering [af risikoen]”, skriver de.​​

Til gengæld havde centralstimulerende medicin ingen beskyttende effekt mod tobaksrygning – alle børn med ADHD, uanset behandling, havde en risiko der var cirka fire gange større end risikoen hos børn uden ADHD.​

Resultaterne viste også, at den beskyttende effekt mod misbrug var større hos de børn, der startede behandlingen tidligt i forhold til dem, der startede behandlingen senere i teenageårene.

Redaktør