Behandlingsalgoritme med amisulprid og clozapin associeres med 76% chance for remission

​Patienter med debuterende skizofreni, der ikke opnår remission efter 4 ugers behandling med amisulprid, får ikke gavn af skift til olanzapin i forhold til at fortsætte med amisulprid. Men senere skift til clozapin er associeret med yderligere chance for remission.

Resultaterne er fra en artikel publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren René Kahn, fra Brain Center Rudolf Magnus, Utrecht, Holland, er det ikke fastslået, hvilken strategi der er bedst, når en person med debuterende skizofreni ikke responderer tilstrækkeligt på antipsykotisk behandling; enten skift til et andet antipsykotikum eller tidlig anvendelse af clozapin - et antipsykotikum som oftest først anbefales efter mislykkede forsøg med 2 forskellige antipsykotika.

I studiet blev der rekrutteret patienter med en første episode af skizofreni eller skizoaffektiv lidelse fra 14 europæiske lande, herunder Danmark, fra Psykiatrisk Center Glostrup, samt Israel. I alt indgik 446 patienter i undersøgelsen.

Patienterne var i gennemsnit 26 år gamle. Initialt fik alle behandling med amisulprid i 4 uger i doser op til 800 mg dagligt. Lidt over halvdelen (56%) opnåede klinisk remission i perioden, og 93 patienter som ikke var i remission, overgik til fase 2 i undersøgelsen.

Her blev patienterne randomiseret til at fortsætte i amisulprid eller til at skifte til olanzapin med op til 20 mg dagligt. Denne 6 ugers periode var dobbeltblindet. I perioden opnåede 45% og 44% af patienterne i amisulprid henholdsvis olanzapin behandling klinisk remission.

Ud af de 40 patienter, som fortsat ikke var i remission efter disse samlede 10 ugers behandling blev 28 (70%) sat i behandling med clozapin, hvoraf 18 gennemgik en 12 ugers behandling. Fem patienter opnåede klinisk remission.

Forfatterne konkluderer, at idet skift til olanzapin ikke havde en bedre effekt end at fortsætte med amisulprid, bør clozapin anvendes allerede som antipsykotisk behandling nummer to, og ikke som hidtil anbefalet først efter 2 mislykkede forsøg.

I en ledsagende kommentar skriver Robert Zipursky, fra University of Toronto, at et 4 ugers behandlingsforsøg (som ved undersøgelsens første fase) er for kort tid til at fastslå, om remission kan forventes.

Derudover, fortsætter han, kan det være relevant at undersøge, om depot parenteral antipsykotisk behandling også kan være et alternativ efter et første mislykket forsøg med antipsykotisk behandling.


Redaktør