Behandlingsophør øger risiko for tilbagefald hos angstpatienter

​Behandlingsophør af den antidepressive behandling hos angstpatienter, der responderede på behandlingen, er associeret med en tredobbelt risiko for tilbagefald - uanset hvilken type angst, patienterne havde, og uanset om de kunne have fået psykoterapi eller ej.

​Konklusionerne er fra en metaanalyse publiceret i British Medical Journal.

Førsteforfatteren Neeltje Batelaan, fra VU University Medical Center Amsterdam, Holland, identificerede 28 undersøgelser med i alt 5.233 patienter med angst, som var blevet behandlet med et antidepressivum (som det tit gøres ved angst) og responderede på behandlingen. I cirka halvdelen af undersøgelserne kunne patienterne også få psykoterapeutisk behandling.

Deltagerne havde forskellig slags angst - generaliseret angst, panikangst, socialfobi, OCD samt PTSD.

I undersøgelserne, som var placebo-kontrollerede og dobbeltblindede, blev patienterne randomiseret til enten fortsat antidepressiv behandling eller placebo.

Opfølgningsperioden var op til et år.

I metaanalysen fandt forfatterne, at den samlede risiko for tilbagefald af angst var cirka tre gange højere blandt de patienter, der fik placebo i forhold til dem, der fortsatte i antidepressiv behandling (odds ratio: 3,11; 95% CI:2,48-3,89).

De samlede prævalenser for relaps var 36,4% i placebogruppen og 16,4% i den antidepressive gruppe.

Forfatterne fandt ingen signifikant påvirkning fra diagnoserne på risikoen for tilbagefald. Der var heller ikke nogen signifikant påvirkning fra psykoterapi status (samtidig terapi eller ej). Endvidere fandt forskerne ingen påvirkning fra måden, hvorpå medicinen ophørte (brat ophør eller nedtrapning).

De konkluderer, at medicinsk behandling kan anbefales i op til et år, og at der ikke er evidens for at fortsætte efter denne periode. "Men manglen på evidens […] bør ikke tolkes som en anbefaling til at stoppe behandlingen efter et år", skriver de.


Redaktør