Behandlingsprogram associeres med høj compliance

​Et farmakologisk behandlingsprogram for patienter med debuterende skizofreni, baseret på blandt andet patienternes inddragelse i valget af præparat, er associeret med høj compliance til både medicinering og vurdering af bivirkninger. 

​Konklusionen er fra et observationelt studie publiceret i Psychiatric Services.

Formålet med studiet var at undersøge, hvorvidt et foreslået behandlingsprogram for personer med en første psykotisk episode blev fulgt af ordinerende psykiatere. Programmet "Antipsychotic Schedule", som er en vejledning, blev udviklet i forbindelse med en stor randomiseret undersøgelse af personer med debuterende psykoser (RAISE-ETP), som blev gennemført på 34 centre i USA. Studiet inkluderede et omfattende behandlingsprogram.

Ifølge førsteforfatteren Julie Kreyenbuhl, fra University of Maryland, Baltimore, blev programmet "Antipsychotic Schedule" implementeret i to af centrene.

Behandlingsprogrammet havde 5 præparater som førstevalgs oral behandling: aripiprazol, loxapin, lurasidon, perphenazin og risperidon; samt 4 præparater til depotbehandling: fluphenazindekanoat, haloperidoldekanoat, paliperidonpalmitat og risperidon til intramuskulær administration.

 

Som andenvalgsbehandling var olanzapin alene.

Clozapin blev anbefalet efter to behandlingsforsøg uden relevant lindring af symptomerne.

I alt blev 65 personer fulgt i de to centre. 92% blev sat i antipsykotisk behandling, og 77% fik ordineret mindst et af førstevalgspræparaterne. De mest anvendte præparater var aripiprazol (n = 26) og risperidon (n = 24). Quetiapin, som ikke var inkluderet i programmet, var det tredje mest anvendte præparat (n = 14). Haloperidoldekanoat var det mest anvendte depotpræparat (n = 8).

Cirka halvdelen af patienterne gennemgik to behandlingsforsøg, og hos 17% (n = 10) blev der forsøgt tre præparater.

Seks patienter fik clozapin.

De fleste patienter (92%) fik målt deres vægt mindst en gang, mens 72% og 62% fik målt glukosekoncentrationen henholdsvis lipidprofilen. 

Forfatterne vurderer, at patientinddragelse var med at til at øge compliance til programmet. 

Redaktør