​​

Behandlingsrespons ved antidepressiva kan forudses

​Personer med en profil med tegn på dysreguleret aktivitet af stresshormoner, og med påvirkede metaboliske parametre, har mindre chance for en god respons på antidepressiv behandling i forhold til dem uden en påvirket profil. Personer der responderer godt på antidepressiv behandling, har den samme profil som personer uden depression. 

​Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Psychological Medicine. ​

Ifølge førsteforfatteren Christina Hough, fra University of California i San Francisco, er depression associeret med en dysreguleret fysiologisk reaktion på stress. "Psykobiologisk respons over for kronisk stress spiller en vigtig rolle i depressionens ætiologi og patofysiologi", skriver hun.

Den dysregulerede stressrespons kan måles ved hjælp af en række biologiske parametre, som tilsammen giver udtryk for begrebet allostatic load. Højere allostatic load målinger svarer til højere dysregulering.

Derudover, tilføjer forfatterne, er depression også associeret med dysregulerede metaboliske parametre.

I studiet rekrutterede forskerne 34 personer med depression og 67 raske kontrolpersoner.

De indsamlede en række demografiske, kliniske og biometriske data, samt en række biologiske markører, herunder cortisol og serum dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS).

Deltagerne med depression blev derefter sat i behandling med et antidepressivt præparat i 8 uger.

De patienter, der havde højere allostatic load og mere metabolisk dysregulering, havde en dårligere respons på medicin.

De patienter med depression, som ikke responderede på den antidepressive behandling havde højere allostatic load og sværere metabolisk dysregulering i forhold til dem, der responderede på behandling og også i forhold til raske kontrolpersoner.

Derudover havde de personer, der responderede på behandling og de raske kontrolpersoner ensartede metaboliske og allostatic load profiler

Forskerne betragter resultaterne som præliminære, som bør bekræftes ved fremtidige undersøgelser.


Redaktør