​​​

Betablokker gør citalopram mere effektiv

Betablokkeren pindolol i kombination med citalopram associeres med en 65% hurtigere respons på en depressiv episode i forhold til citalopram alene – samt en højere chance for remission efter seks ugers behandling.

Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret early online i Journal of Clinical Psychiatry. Artiklen omfatter både en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse og en metaanalyse.

Ifølge førsteforfatteren Maria Portella, fra Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i Barcelona, Spanien, er pindolol en partiel antagonist af beta-adrenoreceptorer og serotonin (5HT-1A) autoreceptorer. ”Resultaterne [fra tidligere undersøgelser] har været kontroversielle”, skriver hun.

I denne undersøgelse har forfatterne fordoblet pindololdoseringen i forhold til de tidligere studier.

Forskerne rekrutterede 30 patienter med depression, som ikke var i antidepressiv behandling. De blev randomiseret til enten citalopram 20 mg dagligt (initialt intravenøst, derefter peroralt) og placebo eller citalopram og pindolol 5 mg tre gange dagligt i seks uger.

I perioden var der ikke nogen signifikant forskel på responsraten grupperne i mellem, men interventionspatienterne havde en signifikant højere chance for remission end kontrolpatienterne (odds ratio: 5,00; CI: 1,191-20,989; p = 0,03).

Allerede efter tre uger havde 30% af patienterne i pindolol-gruppen nået remission (mod 0% i placebo-gruppen).

Tidsintervallet til respons var ligeledes signifikant kortere i pindolol-gruppen (22 dage vs. 30 dage; p = 0,03).

En enkelt patient i pindolol-gruppen stoppede behandlingen på grund af bivirkninger (kvalme og diarré).

Forfatterne gennemførte derefter en metaanalyse med i alt 11 randomiserede undersøgelser. De fandt bl.a., at det var nødvendigt at behandle seks og 13 patienter (number needed to treat) med pindolol for at opnå én remission efter to hhv. 4-6 uger.

”Vores metaanalyse bekræfter pindolols accelererende effekt hos patienter med ikke behandlingsrefraktær depression”, konkluderer forfatterne.

Redaktør