Betablokkere øger ikke risiko for depression

​Den hidtil største metaanalyse om emnet viser, at behandling med betablokkere, uanset behandlingsindikation, ikke er forbundet med øget risiko for depression. 

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Hypertension.

Ifølge førsteforfatteren Thomas Riemer, fra Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland, er betablokkere vigtige farmakologiske præparater i kardiovaskulær medicin, og der er også psykiatriske indikationer såsom behandling af angst.

"Men betablokkere er flere gange blevet associeret med forekomst af depression", skriver forfatteren, som tilføjer, at psykiatriske bivirkninger i sig selv kan påvirke kardiovaskulær mortalitet og morbiditet. "Men associationen mellem anvendelse af betablokkere og forekomst af psykiatriske bivirkninger har ikke været systematisk vurderet".

I artiklen identificerede forfatterne 285 dobbeltblindede, randomiserede undersøgelser, der sammenlignede en betablokker med placebo eller med en anden aktiv behandling. Forfatterne indhentede også ikke-publicerede data.

Undersøgelserne omfattede i alt 53.533 deltagere, som samlet set blev eksponeret for 24 forskellige betablokkere. Ud af de 285 undersøgelser var 73 placebokontrollerede, 200 havde en aktiv behandling som kontrol og de resterende havde både placebo og aktiv kontrol.

Hypertension var den hyppigste indikation (69%), og migræne var den største ikke-kardiovaskulære indikation.

Depression var den hyppigste psykiatriske bivirkning med i alt 1.600 tilfælde. Alligevel fandt forskerne, at hyppigheden af depression blandt de deltagere, der fik en betablokker, ikke var højere end blandt dem, der fik placebo (odds ratio: 1,02, 95% CI 0,83-1,25). Forskerne fandt heller ikke nogen øget risiko for depression når betablokkerne sammenlignedes med andre aktive behandlinger.

I forhold til andre psykiatriske bivirkninger fandt forskerne, at behandling med betablokkere heller ikke er associeret med øget risiko for angst (og muligvis endda associeret med mindre risiko for angst).

Der var dog muligvis en øget risiko for søvnpåvirkninger (ændringer i drømmeaktivitet, søvnløshed, øget søvnbehov).

De konkluderer, at bekymringer over psykiatriske bivirkninger ikke burde være en forhindring for anvendelse af betablokkere i klinisk praksis.


Redaktør