​​​

Betablokkere har muligvis en beskyttende effekt mod depression

Betablokkere nedsætter risikoen for depression hos patienter med hjerteproblemer, viser ny undersøgelse. Risikoreduktionen er større jo højere dosering af betablokkere.

Resultaterne blev publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Linda Battes, fra Erasmus Medical Center Rotterdam, i Holland, har der længe været bekymring for, om betablokkere kan føre til depressive symptomer. ”Men der er modstridende evidens om emnet”, skriver hun. ​​

For at afklare spørgsmålet identificerede hun og kollegaer 685 patienter, der fik foretaget en ballon udvidelse i hjertekar (perkutan koronar intervention, PCI) på grund af hjertesygdom.​

Depressive symptomer blev vurderet ved hjælp af en valideret skala, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) – både en måned og 12 måneder efter PCI. Oplysninger vedrørende ordinationer af betablokkere blev indhentet fra journalnotater. ​​

I alt var 68% af patienterne i betablokkerbehandling ved den første vurdering.

I den første måned efter PCI var der ingen signifikant association mellem betablokkerbehandling og depressive symptomer (odds ratio: 0,82; CI: 0,53-1,26). 

Men efter 12 måneder blev betablokkerbehandlingen associeret med en risikoreduktion på 49% i depressive symptomer (odds ratio: 0,51; CI: 0,31-0,84).

Forskerne fandt endvidere, at størrelsen af effekten var afhængig af doseringen, således at risikoreduktionen var op mod 58% (CI: 0,24-0,76) blandt de patienter, der var i behandling med de høje doseringer (minimum 25% af maksimal anbefalet dosis; for fx metoprolol var maksimal dosering 400 mg dagligt). ​​

Forskerne kontrollerede analyserne for andre typer hjertemedicin men ikke for antidepressiva. ”Vi havde desværre ingen oplysninger omkring antidepressiv behandling”, skriver de. ​

Ifølge forfatterne er det første gang, at man finder, at betablokkere har en beskyttende effekt mod depression i denne patientgruppe. Derfor anbefaler de, at resultaterne bekræftes i andre studier.

Redaktør