Bifrontal og unilateral ECT er lige effektive hos ældre

​Bifrontal elektrokonvulsiv terapi (ECT), som synes at være lige så effektivt og mere skånsomt end bitemporal ECT, er lige så effektivt til behandling af depression hos ældre som unilateral ECT. Bifrontal ECT har endvidere en mere favorabel bivirkningsprofil. ​​

Det er konklusionerne fra en randomiseret, kontrolleret og enkeltblindet undersøgelse publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Tor Magne Bjølseth, fra Diakonhjemmet Hospital, i Oslo, er der en del undersøgelser, der viser, at bifrontal ECT er lige så effektivt som den bitemporale elektrodeplacering – og samtidig kan det være lige så skånsomt som den højresidige unilaterale elektrodeplacering.

De forskellige elektrodeplaceringsmetoder kan ses i en figur som er tilgængelig via følgende link:

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct075234

Forfatteren skriver endvidere, at der ikke findes undersøgelser, der sammenligner bifrontal ECT med unilateral ECT hos netop ældre deprimerede patienter. "Det er den gruppe patienter, der har størst sandsynlighed for at modtage behandlingen", skriver han.

 I studiet blev 73 patienter med depression randomiseret til enten bifrontal eller højresidig unilateral ECT. Patienterne fik ECT to gange om ugen indtil remission eller maksimalt 16 behandlinger. Efter ECT-serien fik patienterne tilbudt vedligeholdelses-ECT på individuel basis. Den antidepressive farmakologiske behandling blev hos de fleste patienter reduceret eller seponeret før ECT.

Patienternes gennemsnitlige score på Hamilton depressionsskalaen var 23. Efter ECT-serierne faldt scores til 10 (bifrontal) og 9 (unilateral). Der var ingen statistisk signifikante forskelle mellem grupperne. Der var heller ingen forskel på remissionsraten eller responsraten.

Forskerne fandt heller ikke nogen signifikant forskel på kognitive bivirkninger målt ved hjælp af Mini Mental State Examination (MMSE) lige efter ECT-serien. Efter tre måneders opfølgning havde patienterne i den unilaterale ECT-gruppe signifikant bedre MMSE scores i forhold til patienterne, der fik bifrontal ECT. 

Redaktør