​​​

Bipolar sygdom ses sjældent hos børn med ADHD

Bipolar sygdom er en sjælenhed hos børn med ADHD – i hvert fald i Storbritannien. Dette står i skarp kontrast til undersøgelser fra USA, og der findes kun én vej til at afdække det reelle overlap, ifølge ekspert.

”Studier fra USA viser, at prævalensen af bipolar sygdom blandt børn med Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) varierer meget, fra under 2% til 23%”, skriver førsteforfatteren Amani Hassan, fra Cardiff University, Storbritannien.

I dette britiske studie indgik 200 børn med ADHD eller mistanke om ADHD. De blev rekrutteret konsekutivt i forbindelse med en anden undersøgelse, som vurderer genetiske risikofaktorer for ADHD.

Alle børn blev vurderet ved et Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA)-diagnostisk interview, og de fik stillet enten en ADHD diagnose (DSM-III-R eller DSM-IV) eller en diagnose på hyperkinetisk forstyrrelse (ICD-10).

Børnene var i gennemsnit 11 år gamle, og 170 af dem var drenge.

Både børnene og de pårørende blev interviewet.

Kun én dreng opfyldte kriterierne for bipolar sygdom (hypomani på ICD-10; uspecificeret bipolar sygdom på DSM-IV).

Endvidere fandt forskerne, at ingen af børnenes fædre eller søskende havde bipolar sygdom. ”Men tre af mødrene havde sygdommen”, skriver forfatterne.

Derudover havde 11% af deres søskende også en ADHD-diagnose; 1% og 3% af mødrene hhv. fædrene havde en ADHD-diagnose; og 25% og 9 % af mødrene hhv. fædrene havde en depressionsdiagnose.

En mulig årsag til forskellene i prævalensraterne kan være variationer i diagnosticering og i tolkningen af symptomer, skriver forfatterne.

Gabrielle Carlson, fra Stony Brook University School of Medicine, i New York, vurderer, at man skal gennemføre studier baseret på mindst to lande for at afdække årsagerne til forskellene i prævalens af bipolar sygdom blandt børn med ADHD.

Som eksempel nævner hun det International Pilot Study of Schizophrenia, der blev startet for 50 år siden for at undersøge de forskellige rater af affektive symptomer og skizofreni i USA og Storbritannien.

”Studiet medførte en nosologisk revolution, der radikalt ændrende både DSM og ICD. Det samme gælder for bipolar sygdom hos børn”, konkluderer hun.

Redaktør