Forskere identificerer mulig biomarkør for kronisk træthedssyndrom

En nyudviklet teknologi, som måler cellers elektriske modstand overfor stress, har kunnet skelne celler fra patienter med kronisk træthedssyndrom fra celler fra raske kontrolpersoner. Hvis teknologien i fremtidig forskning viser sig at være pålidelig, vil det kunne hjælpe med at identificere patienter med kronisk træthedssyndrom.

NB! Resuméet er blevet revideret ift. overskrift og manchet, idet tidligere version kunne give anledning til misforståelser.

​Resultaterne blev publiceret i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ifølge førsteforfatteren Rahim Esfandyarpour, fra Stanford University, Californien, er et af de centrale elementer ved kronisk træthedssyndrom en forværring af symptomerne (blandt andet træthed, influenzalignende symptomer og smerter) efter fysisk eller mental anstrengelse.

En teori, der forsøger at forklare sygdommen, går ud på, at cellerne hos disse patienter har et underskud af et "energimolekyle" kaldet ATP.

Det er tidligere vist, at forbrug af ATP øges når blodceller "stresses" ved at blive sat i en væske med høj saltkoncentration.

I undersøgelsen udtog forskerne celler fra 20 patienter med kronisk træthedssyndrom samt fra 20 raske kontrolpersoner.

De indførte cellerne i et nyudviklet ultrasensitivt nanoelektronisk udstyr, som har tusindvis af mikrosensorer. Dette udstyr kan tidstro måle molekylære og cellulære interaktioner og elektrisk aktivitet omkring cellerne.

I dette udstyr var saltkoncentrationen meget høj, hvilket svarer til en stressende faktor, som fik cellerne til at reagere aktivt med en række forskellige mekanismer. 

I stedet for at konstatere, at cellerne fra patienterne med kronisk træthedssyndrom løb hurtigere tør for ATP, fandt forskerne, at disse cellers elektriske mønster var markant anderledes end det tilsvarende hos kontrolpersonerne.

Forskerne mener ikke, at underskud af ATP alene forklarer forskellen, men at det drejer sig om en række faktorer, som påvirker cellernes elektriske aktivitet og egenskaber, heriblandt en "saltpumpe", som cellernes væg har, og som også er afhængig af ATP.

Forskerne mener, at denne test - hvis pålidelighed bliver bekræftet i fremtidige undersøgelser - vil kunne hjælpe med at identificere patienter med kronisk træthedssyndrom.


Redaktør