​​​

Børn eksponeret for prænatal folinsyre har lavere risiko for autisme

Børn hvis mødre fik folinsyre i ugerne før og efter starten af graviditeten har en signifikant lavere risiko for den sværeste form for autisme – infantil autisme – i forhold til dem, der ikke blev eksponeret for folinsyre. Risikoen for andre autistiske forstyrrelser påvirkes ikke af folinsyre.

Konklusionerne er fra en norsk undersøgelse publiceret i JAMA (Journal of the American Medical Association).​​​

Ifølge førsteforfatteren Pål Surén, fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, i Oslo, er det velkendt, at prænatal folinsyre beskytter børn mod misdannelser i nervesystemet.

”Men det er ikke bekræftet, at den beskytter mod andre udviklingsforstyrrelser”, skriver han.​​

Forfatterne inkluderede i studiet 85.176 børn, der blev født mellem 2002 og 2008. De blev klassificeret som enten eksponeret eller ikke eksponeret for folinsyre i perioden fra fire uger før indtil otte uger efter starten af graviditeten. Dosis var aldrig over 400 mikrogram om dagen.​

Børnene blev fulgt indtil marts 2012, hvor de i gennemsnit var 6 år gamle.​

I opfølgningsperioden fik 270 børn stillet en autismediagnose. I alt fik 114 diagnosticeret infantil autisme, mens 56 fik konstateret Aspergers syndrom og 100 havde andre former for autisme.​​

Blandt de børn, der blev eksponeret for folinyre, havde 0,10% infantil autisme, mod 0,21% blandt dem, der ikke blev eksponeret for folinsyre (odds ratio: 0,61).​

Forskerne fandt ikke nogen association mellem folinsyre senere i graviditeten og autisme.​

Forfatterne fandt helle ikke nogen signifikant association mellem folinsyre og de andre former for autisme. ​

Andre faktorer, såsom prænatal eksponering for fiskeolie eller moderens brug af medicin, påvirkede heller ikke risikoen for autisme. ​​

”Selvom resultaterne ikke beviser kausalitet støtter de klart det prænatale brug af folinsyre”, konkluderer forskerne.​​

Ifølge Robert Berry, fra Centers for Disease Control and Prevention, i Atlanta, har nogle forskere tidligere haft en mistanke om, at folinsyre kunne være årsag til autisme. ”Det er betryggende, at resultaterne [...] ikke fandt nogen association mellem folinsyre og øget risiko for autisme”, skriver han i en ledsagende leder.​

Han vurderer dog, at resultaterne bør bekræftes i andre befolkningsgrupper.
​​
Redaktør