Botulinumtoksin lindrer depressive symptomer

Botulinumtoksin A på pandemuskler lindrer depressive symptomer – og den antidepressive virkning varer i flere måneder, selv efter den kosmetiske effekt er aftaget.

​​​​

Konklusionen er fra en randomiseret, placebokontrolleret cross-over undersøgelse..​​

Ifølge førsteforfatteren Michelle Magid, fra University of Texas Southwestern, Austin, i USA, er der præliminære data, der tyder på, at botulinumtoksin kan virke antidepressivt.​​

I undersøgelsen blev der inkluderet 30 depressive patienter. Et af eksklusionskriterierne var at være bekymret eller optaget af udseende vedrørende panderynkerne. Der var kun to mandlige patienter.​​​​

Patienterne blev derefter randomiseret til indsprøjtninger med enten placebo eller botulinumtoksin A på pandemuskulaturen. ​

Både den kosmetiske og den antidepressive effekt blev derefter vurderet af flere omgange i en periode på 24 uger. Efter de første 12 uger skiftede de placebo-behandlede patienter til interventionsgruppen, således at de nu fik botulinumtoksinet, mens de patienter, der først blev behandlet med toksinet nu fik placebo.​​

Seks uger efter behandlingen oplevede 55% af de patienter, der fik botulinumtoksin i første omgang en respons (fald på Hamiltonscore på mindst 50%), mod 24% i den anden behandlingsrunde og 0% efter placebobehandlingen. ​​

Efter 24 uger var den kosmetiske effekt af botulinumtoksinet, hos de patienter, der fik toksinet i første omgang, aftaget, mens scores på alle skalaer til vurdering af depression fortsatte med at falde. Den gennemsnitlige Hamiltonscore faldt med 50% i forhold til baseline. ​

Forfatterne foreslår, at ansigtsmuskulaturen kan påvirke den følelsesmæssige oplevelse, man har. Derudover mener de, at den ændrede ansigtsmimik kan påvirke de sociale relationer, således at patienterne får en mere positiv social feedback, hvilket kan have en gavnlig effekt på de psykiske symptomer.​​​

Forfatterne konkluderer, at behandlingen kan være effektiv, men at resultaterne bør bekræftes i større undersøgelser.

Redaktør