Brexanolon behandler fødselsdepression på få døgn

​En infusion med brexanolon, et præparat der svarer til det naturligt forekommende allopregnanolon, lindrer symptomerne på fødselsdepression indenfor 60 timer. Effekten vedvarer i mindst 30 dage.

​Konklusionerne er fra 2 randomiserede, placebokontrollerede og dobbeltblindede undersøgelser med i alt 246 patienter.

Resultaterne blev publiceret i en samlet artikel i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Samantha Meltzer-Brody, fra University of North Carolina, Chapel Hill, og kollegaer er fødselsdepression forbundet med ændringer i hormonelle koncentrationer i løbet af graviditeten og fødselsperioden.

Tidligere forskningsresultater har vist, at plasmakoncentrationen af allopregnanolon (en metabolit fra progesteron) stiger sammen med progesteron under graviditeten, og falder brat efter fødslen.

Allopregnanolon virker i lighed med benzodiazepinerne på GABAA-receptorer.

Det er foreslået, at fødselsdepression forekommer fordi GABAA-receptorerne ikke tilpasser sig disse hormonelle ændringer ved fødslen, ifølge forfatterne.

Rationalet bag behandlingen af fødselsdepression med brexanolon er derfor at opnå plasmakoncentrationer af brexanolon, der svarer til koncentrationen af allopregnanolon i det tredje trimester.

I den første undersøgelse blev 138 kvinder med svær fødselsdepression (Hamiltonscore på mindst 26) randomiseret til enten en infusion af brexanolon 60 mikrogram/kg i timen givet i 60 timer, til 90 mikrogram/kg i timen i løbet af 60 timer eller placebo.

Efter 60 timer oplevede patienterne i interventionsgrupperne et signifikant større fald i Hamiltonscore (primært effektmål) i forhold til kontrolpatienterne (fald på 20, 18 henholdsvis 14).

I forhold til placebo var behandlingen med den lave dosering af brexanolon associeret med en seksdobling af chancen for remission (Hamiltonscore på 7 eller mindre) efter 60 timers behandling (51% vs. 16% af patienterne; odds ratio: 6,0; p = 0,0011).

Forskellen på effekten af brexanolon i forhold til placebo forblev signifikant efter 30 dage, det vil sige flere uger efter behandlingsophør.

I den anden undersøgelse blev 108 patienter med en moderat depression (Hamiltonscore mellem 20 og 25) randomiseret til enten placebo eller brexanolon 90 mikrogram/kg i timen i løbet af 60 timer.

Efter 60 timer havde patienterne i brexanolon-gruppen signifikant lavere depressive symptomer i forhold til patienterne i kontrolgruppen, men forskellene var ikke så udtalte som ved den første undersøgelse.

Bivirkningsprofilen var ens i alle grupper.


Redaktør