Brexpiprazol behandler den akutte fase af skizofreni

​Det nye antipsykotikum brexpiprazol er effektivt til behandling af den akutte fase af skizofreni og har en gunstig bivirkningsprofil. Det er konklusionerne fra en stor multicenter, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse.​

​​Resultaterne blev publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatteren John Kane, fra Zucker Hillside Hospital, i Glen Oaks, New York, er brexpiprazol en partiel serotonin 5-HT1A og dopamin D2 agonist, samt serotonin 5-HT2A antagonist og noradrenalin α1B og α2C antagonist.

Den dopamin D2 agonistiske aktivitet vurderes at være svagere end aripiprazols. "Dette tyder på, at der er et lavt potentiale for inducering af D2-agonistiske bivirkninger, såsom akatisi, insomni, restløshed og kvalme", skriver han.

I studiet blev der rekrutteret 674 voksne patienter med skizofreni. De havde i gennemsnit en score på den validerede symptomskala Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) svarende til 95, hvilket kan betragtes som middelsvær symptomgrad.

De blev randomiseret til fire grupper: brexpiprazol 1, 2 eller 4 mg dagligt eller placebo.

Efter seks uger havde forskerne data vedrørende ca. 70% af patienterne.

I perioden havde de patienter, der fik 4 mg brexpiprazol en statistisk signifikant og klinisk relevant reduktion i det primære effektmål (ændring på PANSS), i forhold til dem, der fik placebo. PANSS score i 4 mg-gruppen faldt med 20,0, hvilket er signifikant mere end de 13,5 i placebogruppen.

Number needed to treat (NNT) for at opnå bedring på mindst 50% var 6. Behandlingen med 4 mg dagligt blev også associeret med en signifikant bedring i en række forskellige sekundære mål. Behandlinger med 1 mg og 2 mg havde ikke en tydelig gunstig effekt.

Incidensen af akatisi var lavere i interventionsgrupperne (4,2%-6,5%) end i placebogruppen (7,1%). Der var heller ikke kliniske relevante forskelle på parakliniske parametre. Brexpiprazol blev dog associeret med en moderat vægtstigning (1,23 kg til 1,89 kg vs. 0,35 kg i placebogruppen).

Studiet blev finansieret af producenterne Otsuka og Lundbeck.

Redaktør