Brexpiprazol er en effektiv og sikker behandling mod skizofreni

​Det nye antipsykotikum brexpiprazol er effektivt til behandling af den akutte fase af skizofreni. Præparatet har også en gunstig bivirkningsprofil, med lav risiko for akatisi, sedation, vægtøgning eller QTc-forlængelse.

Konklusionerne stammer fra to artikler publiceret i Schizophrenia Research.

Førsteforfatterne Christoph Correll og John Kane, begge fra Zucker Hillside Hospital, i Glen Oaks, New York, har i to selvstændige metaanalyser analyseret data fra en række kliniske undersøgelser vedrørende brexpiprazols effektivitet og sikkerhed.

Brexpiprazol er i lighed med aripiprazol en partiel dopaminreceptor agonist og partiel serotoninreceptor agonist, men med en lavere D2 aktivitet. Blandt andre egenskaber, tænkes dette at reducere risikoen for bivirkninger såsom akatisi.

I den første artikel indgik data fra tre randomiserede dobbeltblindede og placebokontrollerede undersøgelser. Blandt de vigtigste resultater fandt forskerne, at 2 mg og 4 mg brexpiprazol dagligt (men ikke lavere doseringer) efter seks ugers behandling reducerer skizofrenisymptomerne, målt ved hjælp af Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Number needed to treat (NNT) for respons (reduktion på 30% i symptomernes sværhedsgrad) var 9 henholdsvis 7.

I den anden artikel indgik data fra tre korttidsundersøgelser og to åbne langtidsundersøgelser (52 uger). I korttidsundersøgelserne var der ingen øget risiko for bivirkninger (som oplevet af mindst 5% af patienterne). I langtidsundersøgelserne oplevede 11% af patienterne forværring af skizofrenisymptomerne, mens insomni, vægtstigning og hovedpine (incidens på 8%, 8% henholdsvis 6%) var de mest almindelige bivirkninger.

Den gennemsnitlige vægtstigning i alle studier var på ca. 1 kg. Der var minimale og ikke kliniske relevante ændringer på parakliniske parametre, herunder EKG og metaboliske værdier.

Redaktør