Briller med kunstig intelligens øger socialiseringsevnen hos børn med autisme

​Briller, der hjælper børn med autisme med at genkende andre menneskers følelser, øger effekten af konventionel adfærdsterapi.

​Konklusionen er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i JAMA Pediatrics.

Ifølge førsteforfatteren Catalin Voss, fra Stanford University, Californien, er den anbefalede behandling af børn med autisme spektrum forstyrrelse 20 timers intervention om ugen i mindst 2 år.

"Disse interventioner er effektive, men kostbare", skriver forfatteren. Hun tilføjer, at ny teknologi baseret på machine learning muligvis kan gøre effektive interventioner mere tilgængelige.

I studiet rekrutterede forskerne 71 børn med autisme. De fleste (89%) var drenge, og de var i gennemsnit 8 år gamle. Alle fik i forvejen konventionel adfærdsterapi intervention.

Børnene blev randomiseret til enten at fortsætte med terapien alene eller fortsætte med terapi og intervention med brillerne.

Denne intervention bestod af Google Glass med en software løsning, der kunne genkende i hvilket humør, de andre, som interagerede med barnet, var i. Barnet fik oplysningerne via en emoji samt via en indbygget højtaler.

Børnene brugte brillerne i 20 minutter ad gangen, 4 gange om ugen i seks uger.

De børn, der fik interventionen, fik signifikant bedre scores på Vineland Adaptive Behaviors Scale socialization subscale, et af de prædefinerede effektmål. Denne subskala måler barnets evner indenfor blandt andet kommunikation og socialisering (mean treatment impact: 4,58; p = 0,005).

Der var ingen signifikante forskelle på de øvrige primære effektmål.

Forfatterne konkluderer, at resultaterne støtter anvendelsen af denne form for teknologi som tillæg til konventionel behandling ved autisme.


Redaktør