​​​

Brug af nyere antidepressiva mod vinterdepression mangler evidens

Der er ingen klar evidens for, at selektive serotoningenoptagshæmmere er effektive mod vinterdepression – en undertype af depression, som findes i det amerikanske klassifikationssystem, men ikke i det internationale klassifikationssystem, som også anvendes i Danmark.

Konklusionen er fra et studie publiceret i Cochrane Database of Systematic Reviews. ​

Ifølge førsteforfatteren Kylie Thaler, fra Danube University Krems, i Krems, Østrig, starter vinterdepression typisk om efteråret og varer indtil foråret, og patienterne er ofte trætte og har øget appetit. En almindelig form for behandling er, ligesom ved andre typer depression, de nyere antidepressiva, såsom de selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI). ​

”Men det er uklart, hvorvidt disse præparater virker mod vinterdepression”, skriver forfatteren. ​

I artiklen blev der identificeret tre randomiserede undersøgelser med i alt 204 deltagere. ​

En af undersøgelserne, med 68 personer, viste, at fluoxetin ikke er signifikant bedre end placebo (risk ratio: 1,62; CI: 0,92-2,83).

De to andre viste, at der ikke er nogen forskel på responsraten mellem fluoxetin og lysterapi (risk ratio: 0,98; CI: 0,77-1,24). ​

”Klinikere bør være opmærksomme på, at der ikke er evidens fra randomiserede undersøgelser, der støtter anvendelsen af fluoxetin [...eller] andre af de nyere antidepressiva ved vinterdepression”, konkluderer forfatterne. ​​

Vinterdepression er klassificeret i det amerikanske Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders (DSM).

I Danmark og andre europæiske lande anvendes International Statistical Classification of Diseases (ICD), hvor diagnosen ikke findes. Patienter bliver således behandlet på samme måde som andre depressive patienter.

Redaktør