Bulimi og anoreksi har på lang sigt forskellige forløb

​De fleste patienter med spiseforstyrrelser opnår fuld recovery på lang sigt. God respons til behandling i starten af forløbet er associeret med fuld recovery efter 22 år hos patienter med bulimi. Blandt patienter med anoreksi er udsigten for fuld recovery efter 22 år god, selv hos dem, der havde utilstrækkelig respons i starten af forløbet.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

"Det er blevet foreslået, at behandlingen af patienter med svær og kronisk spiseforstyrrelse bør fokusere på livskvalitet, ikke på symptomlindring", skriver

førsteforfatteren Kamryn Eddy, fra Harvard Medical School, i Boston, Massachusetts.

Men det er ifølge forfatteren problematisk, fordi der kun foreligger sparsomme data fra studier med lang opfølgningstid for denne patientgruppe.

I nuværende undersøgelse gennemførte forskerne to vurderinger af symptomer hos en gruppe kvinder med kronisk spiseforstyrrelse. Kvinderne var i forvejen tilknyttet en specialiseret spiseforstyrrelsesklinik. Indsamlingen af data startede i 1987.

Gruppen bestod oprindeligt at 246 kvinder: 136 med anoreksi og 110 med bulimi.

Forskerne gennemførte den første vurdering efter 9 års opfølgningstid og den seneste vurdering efter 22 års opfølgningstid.

Ved den seneste vurdering var 18 døde, og 77% af de resterende accepterede at deltage i evalueringen. De var på det tidspunkt i gennemsnit 45 år gamle (anoreksigruppen) og 49 år gamle (bulimigruppen).

Forskerne vurderede recovery ved hjælp af Longitudinal Interval Follow-Up

Evaluation of Eating Disorders (LIFE-EAT-II) samt symptomevalueringer.

De fandt, at efter 9 års opfølgning havde 31% af patienterne med anoreksi opnået recovery, mod 68% af dem, der havde bulimi.

Efter 22 år havde 63% af patienterne med anoreksi opnået recovery, mens andelen af patienter med bulimi forblev uændret.

"Recovery fra bulimi sker tidligere, mens recovery fra anoreksi sker gradvist over årene", skriver forfatterne.

Ifølge dem peger dette på, at tidlig behandlingsrespons har stor betydning for prognosen for patienter med bulimi.

Redaktør