Bupropion kan lindre ADHD-symptomer

​Det antidepressive præparat bupropion kan have en vis virkning på ADHD-symptomer, ifølge et nyt Cochrane review. Forfatterne vurderede dog, at kvaliteten af evidensen er lav, og at der mangler oplysninger vedrørende langtidsbehandling.

​Resultaterne blev publiceret i Cochrane Database of Systematic Reviews.

Ifølge førsteforfatteren Wim Verbeeck, fra GGZ Vincent van Gogh Instituut Venray, Holland, er det ikke alle voksne med ADHD, der får tilstrækkelig respons på behandling med psykostimulerende præparater – som er førstevalgsbehandling ved ADHD.

Bupropion, som hæmmer genoptagelsen af noradrenalin og dopamin, kan være et muligt alternativ, vurderer forfatteren.

"Bupropion er registreret til behandling af depression og rygeophør, men er også anvendt off-label i ADHD-behandling", skriver forfatterne.

I reviewet identificerede forfatterne seks randomiserede undersøgelser, der sammenlignede bupropion med placebo ved behandling af ADHD hos voksne.

Undersøgelserne inkluderede i alt 438 patienter, som fik mellem 150 mg og 450 mg bupropion dagligt eller placebo i seks til ti uger. Kvaliteten af evidensen blev betragtet som lav, især på grund af risikoen for bias og det lave antal deltagere i studierne.

Analyserne viste, at i forhold til placebo lindrede bupropion symptomerne i moderat grad (standardised mean difference: -0,50; 95% CI -0,86 til -0,15).

Bupropion øgede andelen af patienter, der opnåede klinisk bedring med 50% (risk ratio: 1,50, 95% CI: 1,13 til 1,99).

Der var ingen forskel grupperne imellem på antallet af patienter, der ophørte med behandlingen på grund af bivirkninger.

Forfatterne konkluderer, at bupropion har en mulig klinisk gavnlig effekt ved behandling af ADHD. De påpeger dog, at evidensen er af lav kvalitet, og at man ikke kender bupropions effekt ved lang tids behandling.


Redaktør