​​

Cancer diagnosticeres mindre hyppigt hos personer med skizofreni

​Personer med skizofreni har en cirka 20% mindre chance for at få stillet en cancerdiagnose i forhold til personer uden skizofreni. Dette kan være medvirkende til at de har en cirka 60% øget mortalitet efter en cancerdiagnose. 

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.
 
Ifølge førsteforfatteren Naomi Launders fra University College London, har man tidligere formodet, at den lave forekomst af cancer blandt personer med svære psykiske lidelser, især skizofreni, skyldes den kortere forventede levetid, der er associeret med diagnosen, idet en række cancertyper opstår senere i livet.
 
”Den lavere cancerrisiko og den øgede cancermortalitet blandt personer med skizofreni er siden 1990erne gentagne gange blevet rapporteret”, skriver hun.
 
I studiet identificerede forskerne, ved hjælp af en række databaser, personer som fik stillet diagnosen skizofreni, bipolar lidelse eller andre lidelser med psykose mellem 2000 og 2018.
 
Ud fra disse personer identificerede forskerne derefter alle, der havde fået en cancerdiagnose i perioden.
 
For at sammenligne risikoen for cancer, identificerede forskerne derefter 278.528 personer uden disse psykiske lidelser. Disse kontrolpersoner blev matchet for en lang række faktorer, såsom køn, alder, etnicitet, rygningsstatus og body mass index (BMI).
 
Deltagerne var i gennemsnit 54 år gamle og 51% var mænd. De fleste (35%) havde bipolar lidelse, mens 22% havde skizofreni og 43% havde andre ikke-affektive psykotiske lidelser.
 
Patienter med skizofreni havde en 18% lavere cancerincidens (adjusted hazard ratio 0,82; 95% CI: 0,77-0,88) i forhold til dem uden svære psykiske lidelser.
 
Patienter med andre psykotiske lidelser havde en næsten 10% lavere cancerforekomst.
 
Patienter med bipolar lidelse havde en let øget cancerrisiko (7%), men ved analyse af de enkelte cancertyper var forskellen ikke statistisk signifikant.
 
Samlet set var mortaliteten efter en cancerdiagnose 20% højere blandt patienterne med psykiske lidelser, især på grund af den højere mortalitet blandt personer med skizofreni, som var 64% højere end blandt kontrolpersonerne.
 
Forfatteren vurderer, at resultaterne peger på, at der er personer med skizofreni der ikke får stillet en cancerdiagnose, eller at diagnosen bliver stillet for sent.
 
”Hvis vi overser cancerdiagnoser blandt personer med skizofreni, bliver vi nødt til at have strategier til at forbedre diagnosticering i denne population”, konkluderer forskerne.


Redaktør