Cannabidiol behandler hashmisbrug

​Behandling med cannabidiol, som er den ikke-psykoaktive del af cannabisekstrakt, reducerer forbruget af hash hos personer, der ønsker behandling for hashmisbrug. Ifølge forskerne er dette den første randomiserede, dobbeltblindede og placebokontrollerede undersøgelse om emnet. 

​Resultaterne blev publiceret i Lancet Psychiatry.

"Cannabis er nu, af de personer, som for første gang opsøger misbrugscentre i Europa, det oftest citerede misbrugsstof,", skriver Tom Freeman, fra University of Bath, i Storbritannien. "Der er sket en stigning på 76% i det seneste årti".

Forfatterne tilføjer, at et dagligt forbrug af cannabis med høje koncentrationer af delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), som er det aktive indholdsstof i cannabis, er associeret med en fem gange højere risiko for at blive psykotisk.

Cannabidiol, som er den ikke-psykoaktive del af cannabisekstrakt, har minimal virkning på cannabinoide receptorer, men er ellers impliceret i en række vigtige farmakologiske reaktioner.

Tidligere resultater med forsøgsdyr og mennesker tyder på, at cannabidiol muligvis har en terapeutisk effekt ved behandling af misbrug af forskellige stoffer, herunder hash.

I dette phase 2a-studie undersøgte forskerne forskellige doser af cannabidiol til behandling af hashmisbrug.

I første omgang rekrutterede de 48 personer med cannabisafhængighedssyndrom (defineret efter de diagnostiske kriterier fra Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5). Alle havde haft mindst et mislykket forsøg på at ophøre med misbruget og var fortsat interesserede i misbrugsophør.

Deltagerne blev randomiseret til at modtage kapsler med enten 200 mg, 400 mg eller 800 mg cannabidiol eller placebo.

Efter 4 uger viste den mindste dosis sig at være ineffektiv.

Forskerne rekrutterede derefter yderligere 34 deltagere, som blev randomiseret til enten 400 mg, 800 mg eller placebo, så antallet af deltagere i hver gruppe blev højere.

Efter yderligere 4 uger fandt forskerne en signifikant effekt på de 2 primære effektmål, som var en udregning baseret på koncentrationen af cannabis i urinen henholdsvis antal afholdende dage.

Bivirkningsprofilen var gunstig.

Forfatterne konkluderer, at resultaterne for første gang viser at cannabidiol kan behandle hashmisbrug, men påpeger at flere undersøgelser er nødvendige.

 


Redaktør