Cannabidiol lindrer induceret herointrang

​Behandling med cannabidiol, som er den ikke-psykoaktive del af cannabisekstrakt, reducerer trangen til heroin hos personer, der er afhængige af dette opioid. Lindringen sker i situationer, som ellers ville øge trangen til heroin, men reducerer ikke den generelle trang til stoffet.

​Konklusionen stammer fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Yasmin Hurd, fra Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, og kollegaer har tidligere forskning vist, at cannabidiol reducerer trangen til opioid hos mus, som er afhængige af heroin og som bliver eksponeret for situationer, der udløser trang til heroin (eksponering for cue, på engelsk).

"[Disse resultater] er meget vigtige, idet eksponering for cue er en af de stærkeste udløsende faktorer for trang til stoffet", skriver forfatterne.

I undersøgelsen rekrutterede forskerne 50 personer, som er afhængige af heroin og var afholdende.

De blev derefter randomiseret til enten placebo (n =15) eller peroral cannabidiol (n = 27) i 2 doseringer (400 mg eller 800 mg). De øvrige patienter afbrød deres deltagelse i undersøgelsen.

Deltagerne fik behandlingen en gang om dagen i tre dage.

De blev alle eksponeret for blandt andet situationer, der typisk udløser trang til stoffet, som for eksempel korte videoer med personer, der tager heroin. De blev også eksponeret for neutrale situationer (som normalt ikke udløser trang til stoffet). Eksponeringerne skete lige efter indtagelsen af enten cannabidiol eller placebo, efter 24 timer og efter 7 dage.

De deltagere, der fik placebo, oplevede signifikant større trang til heroin (målt ved hjælp af visuel analog skala) efter eksponering for indhold, der udløser trang til heroin, i forhold til de deltagere, der fik cannabidiol (uanset dosering).

Forskellen var fortsat signifikant efter 7 dage.

Derudover fandt forskerne, at cannabidiol også påvirkede fysiologiske markører, såsom hjerterytme og kortisolkoncentration i spyttet. "Dette er foreneligt med, at [cannabidiol] reducerer den negative stresstilstand", skriver forskerne.

Forskerne fandt dog ingen statistisk signifikant forskel grupperne imellem mht. den generelle trang til heroin, som deltagerne oplevede i hjemmet (målt ved hjælp af spørgeskema).

Forskerne betragter resultaterne som præliminære, og vurderer, at mere klinisk forskning er nødvendig. 


Redaktør