Cannabis øger risiko for falske erindringer

​Delta-9-tetrahydrocannabinol, som er det aktive indholdsstof i cannabis, øger risikoen for, at en person skaber falske erindringer, både neutrale og emotionelt ladede erindringer. Forfatterne advarer om, at dette kan have store konsekvenser ved anvendelse af medicinsk cannabis til behandling af psykisk sygdom.

Konklusionen er fra en dobbeltblindet, placebo-kontrolleret undersøgelse publiceret i Biological Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Manoj Doss, fra University of Chicago i Illinois, er det velkendt, at delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) påvirker konsolideringen og den emotionelle processering af erindringer.

"Men der foreligger kun sparsom viden om, hvordan THC påvirker genkaldelsen af tidligere episoder", skriver forfatteren.

I undersøgelsen rekrutterede forskerne 23 raske frivillige. De gennemgik alle en læringssession, hvor de blev præsenteret for en række forskellige billeder og ord. Disse stimuli var fra International Affective Picture System, Nencki Affektive Picture System og fra Deese-Roediger-McDermott test.

Efter 48 timer fik deltagerne enten THC 15 mg peroralt eller placebo, og de skulle to timer efter indtagelsen testes i, hvorvidt de kunne huske de forskellige stimuli.

Fem dage senere, gentog forskerne proceduren, og denne gang blev deltagerne allokeret til den anden undersøgelsesarm (det vil sige, dem der i første omgang fik THC fik nu placebo, og omvendt).

Forskerne fandt, at THC ikke påvirkede deltagernes evne til at huske billeder og ord, de faktisk havde set. Men under påvirkning af THC kunne deltagerne "huske" ord og billeder, som ikke var blevet præsenteret 2 dage forinden - uanset om de var emotionelt ladede eller ej.

Forfatterne påpeger, at THC kan påvirke ens hukommelse, uden at man er bevidst om det. Dette kan, ifølge forfatterne, have betydning for eksempel ved PTSD, hvor behandlingen blandt andet fokuserer på at arbejde med, hvordan tidligere episoder påvirker patienten.

"Resultaterne kan betyde, at der kan være begrænsninger i anvendelsen af THC i psykoterapi", konkluderer forfatterne.


Redaktør