Cariprazin er mere effektiv end risperidon til behandling af negative symptomer

​Det nye antipsykotikum cariprazin er bedre en risperidon til behandling af negative symptomer, såsom manglende initiativ og affektafladning, og fører til bedre social funktion. Bivirkningsprofilen er den samme som ved risperidon.

​Resultaterne er fra en klinisk randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Lancet. Undersøgelsen blev gennemført i 66 centre fra 11 europæiske lande.

Ifølge førsteforfatteren György Németh, fra Semmelweis University i Budapest, Ungarn, omfatter typiske primære negative symptomer manglende lyst, affektafladning, ordfattigdom og nedsat socialfunktion.

"Disse symptomer kan vare ved også i stabile faser [hos mange patienter med skizofreni]", skriver han. "Og symptomerne vurderes kun at respondere marginalt på antipsykotisk behandling."

Cariprazin er en partiel dopamin D2- og D3-receptor agonist, med præferentiel D3 aktivitet. Præparatet er godkendt i USA til behandling af skizofreni og mani ved bipolar type I lidelse. "Det er anderledes end alle andre antipsykotika, idet det har en næsten 10 gange større affinitet til D3 receptorer i forhold til D2 receptorer", skriver forfatterne.

I studiet blev der rekrutteret 461 voksne patienter med skizofreni. De var alle i en stabil fase og med hovedsagelig negative symptomer.

De blev randomiseret til 26 ugers behandling med enten cariprazin eller risperidon. Gennemsnitlig daglig dosering var 4,2 mg cariprazin eller 3,8 mg risperidon.

I perioden oplevede patienterne i cariprazin gruppen en større lindring i de negative symptomer end patienterne i risperidon gruppen, målt ved hjælp af Positive and Negative Syndrome Scale factor score for negative symptoms (PANSS-FSNS; fald på 8,9 points henholdsvis 7,44 points). Dette svarer til en lille til moderat effect size på 0,31.

I forhold til risperidon gruppen, nåede signifikant flere patienter i cariprazin gruppen respons på behandling, defineret som et fald på mindst 20% i PANSS-FSNS (odds ratio: 2,08). Dette svarer til et number needed to treat på 9.

Der var ingen forskelle på ændringerne i metaboliske værdier eller på vægt grupperne imellem.

"Det er den eneste randomiserede undersøgelse, der viser, at et antipsykotisk præparat er signifikant bedre end et andet", skriver Stefan Leucht, fra Technische

Universität München i Tyskland. "Der er evidens for, at amisulprid er bedre end placebo til behandling af negative symptomer [...], men ikke i forhold til andre antipsykotika."

"Cariprazin kan potentielt ændre klinisk praksis, idet det kan være en ny behandlingsmulighed til patienter med skizofreni og hovedsagligt negative symptomer", konkluderer forfatterne.


Redaktør