Cigaretrygning associeres med øget risiko for psykose, men genetikken forklarer det meste af associationen

​En stor undersøgelse med tvillingepar viser, at cigaretrygning i ungdommen er associeret med øget risiko for psykotiske oplevelser. Genetiske og familiære faktorer har dog den største påvirkning på risikoen for psykose.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Førsteforfatteren Wikus Barkhuizen, fra University of London, Storbritannien, og kollegaer indsamlede data fra en stor gruppe tvillinger og deres forældre, som i forvejen var blevet fulgt i andre undersøgelser.

Dataene blev indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer om blandt andet psykotiske oplevelser, tobaksforbrug, forbrug af andre stoffer og livstilsfaktorer.

Forfatterne inddelte de psykotiske oplevelser som positive (paranoia, hallucinationer og grandiositet) og negative (anhedoni og skizofreniforme negative symptomer, vurderet af deres forældre). Der blev også indsamlet data vedrørende kognitiv desorganisering.

I studiet indgik 3.787 tvillingepar. De var i gennemsnit 16 år, da de og deres forældre besvarede spørgeskemaerne.

I forhold til ikke-rygere, havde de tvillinger, der havde et regelmæssigt forbrug af tobak, en signifikant større risiko for at opleve paranoia, hallucinationer, kognitive problemer samt negative symptomer, men ikke grandiositet eller anhedoni.

Da forskerne tog højde for familiære faktorer (såsom økonomi, uddannelse og forældrenes rygningsstatus) og genetiske faktorer, forblev associationen mellem psykotiske oplevelser og tobaksrygning signifikant, men med en betydelig mindre indflydelse på associationen end selve de genetiske og familiære faktorer.

De genetiske faktorer kunne forklare 84% af associationen mellem tobaksrygning og paranoia og 81% af associationen mellem tobaksrygning og kognitiv desorganisering.

Familiære faktorer forklarede 80% af associationen mellem tobaksrygning og hallucinationerne.

Forfatterne konkluderer, at associationen mellem tobaksrygning og psykotiske oplevelser ikke kan forklares alene af genetiske og familiære faktorer. 


Redaktør