​​​

Clozapin kan forsøges igen efter alvorlige bivirkninger

Man bør overveje et nyt behandlingsforsøg med clozapin hos patienter, der tidligere har responderet på præparatet, men ophørte behandlingen på grund af alvorlige bivirkninger – hvis der ikke er andre effektive behandlingsmuligheder.

Konklusionen er fra et retrospektivt studie publiceret i Schizophrenia Research. ​

Ifølge forfatteren Christoph Correll, fra Zucker Hillside Hospital, i Glen Oaks, USA, er clozapin meget anvendt til behandlingsresistente skizofrenipatienter. ​​

”Clozapins anvendelse er dog begrænset af potentielt livstruende bivirkninger”, skriver han. ​​

Blandt de kendte bivirkninger er der neutropeni, agranulocytose samt hjerteproblemer. ​

I studiet identificerede forfatterne 138 tilfælde i litteraturen, hvor der er beskrevet kasuistikker med et nyt behandlingsforsøg med clozapin efter behandlingsophør på grund af bivirkninger. ​

Stort set alle patienterne havde en lidelse indenfor det skizofreniforme spektrum. De var i gennemsnit 36 år gamle, og 66% var mænd. ​

De fleste havde stoppet behandlingen efter udvikling af neutropeni (112 ud af 138 tilfælde), mens de øvrige havde udviklet agranulocytose (15 tilfælde), malignt neuroleptikasyndrom (MNS; 5 tilfælde), myokardit (4 tilfælde) samt perikardit og lupus. ​

Blandt de patienter, der havde haft neutropeni, blev det muligt at iværksætte og fortsætte behandlingen med clozapin i 69,6% (CI: 60,6-77,4) af tilfældene; blandt dem, der havde agranulocytose, var det 20%. Alle de patienter, der havde MNS, tålte også behandlingen. ​​

Patienterne blev fulgt i op til 96 uger. Der var ingen dødsfald blandt patienterne.

Blandt de patienter, der fik tilbagefald af neutropeni, skete det i gennemsnit 4,3 uger efter behandlingsstart. ​

I 35 af tilfældene fik patienterne litium med henblik på at øge leukocyttallet. Blandt disse, var succesraten (altså at kunne forblive i clozapinbehandling) 94,3%. ​​

Forfatterne peger dog på, at der er sparsom evidens for, at litiumbehandling har en gavnlig virkning mod neutropeni. Forfatterne konkluderer, at clozapin kan forsøges igen efter et tilfælde med neutropeni eller malignt neuroleptikasyndrom, men ikke agranulocytose. Hvis man vælger at bruge litium, anbefaler de en plasmakoncentration på omkring 0,4 mmol/L.​​​
​​​​

Redaktør