Computerbaseret kognitiv terapi har længere effekt end klinikerbaseret kognitiv terapi

​Computerbaseret kognitiv terapi og klinikerbaseret individuel kognitiv terapi er lige effektive under et 12 ugers behandlingsforløb hos patienter med alkohol og stofmisbrug. Effekten på den klinikerbaserede terapi aftager efterfølgende og mister signifikans, mens effekten af den computerbaserede behandling vedbliver.

​Konklusionerne er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Brian Kiluk, fra Yale University, i New Haven, Connecticut, har tidligere undersøgelser vist, at computerbaseret kognitiv terapi, som tillæg til vanlig ambulant behandling, er effektivt hos personer med misbrug eller afhængighedssyndrom af alkohol eller andre stoffer.

"Men disse undersøgelser vurderede ikke effekten af computerbaseret kognitiv terapi som eneste behandling", skriver forfatterne.

I studiet blev der rekrutteret 137 personer med alkohol- eller stofmisbrug eller afhængighed.  De fleste var mænd (75%), og de hyppigste misbrugsproblemer var relateret til cannabis (49%), kokain (29%) og alkohol (19%).

Deltagerne blev randomiseret til en af 3 grupper: (1) vanlig behandling, som bestod af ugentlig ambulant misbrugsbehandling i gruppe eller individuelt; (2) klinikeradministreret individuel og manualiseret kognitiv adfærdsterapi, med ugentlige sessioner; og (3) computerbaseret kognitiv terapi, hvor deltagerne skulle gennemføre et modul om ugen, sammen med minimal monitorering (cirka 10 minutter om ugen).

Det primære effektmål var selvrapporteret brug af alkohol eller andre stoffer, men der blev også lavet toksikologiske tests (urin).

Efter 12 ugers behandling havde de to kognitivt baserede interventioner en signifikant gunstig effekt på reduktionen af misbruget i forhold til vanlig behandling. Fra cirka halvdelen af dagene per uge med misbrug, til cirka 1½ -2 dage om ugen for deltagerne i begge interventioner, mens deltagerne i kontrolgruppen havde misbrug i cirka 2½ dage per uge.

Efter seks måneders opfølgning steg antallet af dage med misbrug i den gruppe, der fik klinikeradministreret terapi til samme niveau som i kontrolgruppen (11 dage henholdsvis 10 dage om måneden), mens det forblev uændret i den computerbaserede gruppe (6 dage om måneden).

Deltagerne i den computerbaserede gruppe var også de mest tilfredse med behandlingen.


Redaktør