Computerbaseret kognitiv terapi virker ikke i almen praksis

​Computeriserede selvhjælpsprogrammer, som er udviklede med henblik på, at behandle depression med kognitiv adfærdsterapi, hos patienter i den primære sektor, er ineffektive. Dette er hovedkonklusionen på den største pragmatiske, uafhængige randomiserede undersøgelse om emnet.

Resultaterne er publiceret i British Medical Journal.

Ifølge førsteforfatteren Simon Gilbody, fra University of York, i Storbritannien, er computerbaseret kognitiv adfærdsterapi (KAT) anbefalet i kliniske retningslinjer fra National Institute of Health and Care Excellence (NICE).

"Men forskning [om emnet] er som regel gennemført på specialiserede centre", skriver han, "og af forskere, der selv har udviklet programmerne".

I studiet blev der rekrutteret 691 patienter med depression. Alle havde en score på mindst 10 på skalaen Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Studiet var ikke blindet.

Patienterne blev randomiseret til enten vanlig behandling alene (kontrolgruppe), et kommercielt tilgængeligt computerbaseret KAT program ("Beating the blues") eller et frit tilgængeligt computerbaseret KAT program ("MoodGYM").

Alle patienterne i de computerbaserede KAT grupper modtog fortsat vanlig behandling hos deres praktiserende læger – som i lighed med kontrolgruppens læger frit kunne bestemme behandlingen.

Patienterne der fik computerbaseret terapi blev endvidere motiveret og støttet til at gennemføre deres terapiprogram ved ugentlige telefonopkald.

Efter fire måneder var der ingen signifikante forskelle på grupperne i ændringer af de depressive symptomer, målt ved hjælp af PHQ-9.

Forskerne fandt også, at en fjerdedel af patienterne i perioden stoppede med at bruge computerbaseret KAT på trods af de ugentlige telefonopkald.

Patienterne blev også testet efter 12 og 24 måneder, og her var der heller ikke nogen forskel på depressionssymptomerne. Endvidere fandt forskerne ikke nogen forskel på helbredsrelateret livskvalitet, målt ved hjælp af spørgeskemaet SF-36.

"En rutinemæssig anvendelse af computerbaseret KAT [i den primære sektor] er sandsynligvis en ineffektiv behandlingsform mod depression og en ineffektiv anvendelse af de begrænsede ressourcer i sundhedsvæsnet", konkluderer forskerne.

Redaktør