​​​

Daghospitalsprogram ved anoreksi er lige så effektivt som langvarig indlæggelse

En kortvarig indlæggelse efterfulgt af et ambulant daghospitalstilbud er lige så effektiv og sikker en behandling af anoreksi som en langvarig indlæggelse, ifølge en stor multicenter randomiseret undersøgelse.

Resultaterne blev publiceret i Lancet.

Ifølge førsteforfatteren Beate Herpertz-Dahlmann, fra University Hospital of the RWTH Aachen, Aache, Tyskland, er indlæggelse den typiske førstevalgs behandlingsmodalitet til patienter med moderat til svær anorexia nervosa.

”Ambulant behandling er billigere […] og de færdigheder, som patienterne lærer, kan nemmere overføres til dagliglivets rutine”, skriver forfatteren.

I studiet blev der rekrutteret 172 indlagte patienter, med moderat til svær anoreksi, fra seks centre i Tyskland. Ingen havde været indlagt for anoreksi før.

De blev randomiseret til enten fortsat indlæggelse eller udskrivelse til ambulant opfølgning på et daghospital efter 3 ugers indlæggelse.

Daghospitalets program bestod af en struktureret rutine fra kl. 8.00 til kl. 16.30 på hverdage – og selve programmet var det samme som programmet for indlagte patienter.

I begge grupper blev patienterne afsluttet, når de havde fastholdt deres målvægt i to uger. Patienterne i begge grupper mødte derefter til terapi to gange om ugen i seks måneder, og derefter mødte de et par gange om måneden.

Tolv måneder efter den initiale indlæggelse, havde patienterne i begge grupper en stigning i deres body mass index (BMI), og BMI’et hos de patienter, der fik daghospitalstilbuddet var højere end BMI’et fra de indlagte patienter (forskel på 0,46 kg/m2).

Daghospitalsprogrammet var også 20% billigere end indlæggelsen. Der var ingen forskel på genindlæggelserne grupperne imellem, men flere af de patienter, der forblev indlagt afbrød behandlingen i løbet af de 12 måneder.

Forfatterne konkluderer, at resultaterne kan generaliseres og anvendes bredt i andre behandlingssystemer.

 

Redaktør