Data fra over 3.000 patienter bekræfter korrelation mellem to depressionsskalaer

​Vurderinger af sværhedsgrad af depressive symptomer med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) korrelerer fint med vurderinger med to versioner af en global klinisk rating skala – Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) og Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I).

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Stefan Leucht, fra Technische Universität München, Tyskland, er MADRS en af de mest anvendte rating skalaer til vurdering af depressionssværhedsgrad, blandt andet ved kliniske undersøgelser af nye antidepressiva, som sendes til de amerikanske og europæiske myndigheder.

MADRS er en ti-items kliniker baseret skala til vurdering af depression hos personer, der allerede har fået diagnosen.

"Mens respons til behandling normalt defineres som en reduktion på mindst 50% på MADRS total score, mangler der konsensus vedrørende tærsklen til remission", skriver han.

I studiet anvendte forskerne data fra 22 kliniske undersøgelser, der vurderede effekten af mirtazapin. Dataene blev afleveret af den virksomhed, der udviklede produktet.

Undersøgelserne, der sammenlignede mirtazapin med enten placebo eller andre antidepressiva, omfattede i alt 3.288 patienter med depression. I alle undersøgelserne blev depression målt ved hjælp af MADRS og CGI-skalaerne.

MADRS består af 10 items, og hvert item kan få en score mellem 0 og 6. I CGI-S vurderer klinikerne patientens tilstand gennem den sidste uge fra ingen tegn på psykisk sygdom (1) til blandt de mest alvorligt syge patienter (7). CGI-I vurderer ændringen i tilstanden fra klar bedring (1) til klar forværring (7).

Forskerne fandt, at en score på CGI-I på 2 (noget bedring) svarer til en reduktion i MADRS på mellem 48% og 57%; en score på CGI-I på 1 (klar bedring) svarer til en 80-84% reduktion i MADRS.

En CGI-S på 2 (tvivlsomt, om der foreligger en psykisk sygdom) svarede til en MADRS-score på under 8, hvilket svarer til klinisk remission.


Redaktør