Delir kan forebygges med flere præparater, men behandles kun med et enkelt antipsykotikum

Der er ingen tydelig evidens for, at antipsykotika er effektive til behandling af organisk delir. Til gengæld er de effektive til forebyggelse af dette akutte organiske psykosyndrom. Andre farmakologiske tiltag, såsom melatonin og gabapentin, kan også forebygge delirøse episoder.

​​​

Konklusionerne er fra en systematisk gennemgang af litteraturen. Resultaterne er blevet publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Joseph Friedman, fra Icahn School of Medicine, i New York, har tidligere reviews om emnet været begrænsede af forskellige faktorer. 

For​fatterne har nu anvendt omfattende kriterier til inklusion af alle tilgængelige prospektive studier vedrørende behandling af delir: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).​​

I alt blev der identificeret 45 prospektive undersøgelser (både randomiserede og ikke- randomiserede). Studier, der vurderede interventioner mod alkohol-relateret delir blev ikke inkluderet.​

Der blev identificeret tre prospektive, randomiserede, placebokontrollerede og dobbeltblindede undersøgelser med antipsykotika til behandling af delir. De viste at hverken haloperidol, ziprasidon eller quetiapin var associeret med højere rater af resolution af den delirøse episode end placebo. Der er dog evidens for, at quetiapin forkortede delir episoderne. ​​

Grundet problemer med definitionen af delir og med inklusionen af patienterne i haloperidol-studiet kan man ikke definitivt konkludere, at haloperidol ikke virker til behandling af delir. ​

Til gengæld er der flere interventioner, der er effektive til præventionen af delir. To undersøgelser (537 patienter i alt) viste, at intravenøs haloperidol reducerer risikoen for delir, mens en undersøgelse (430 patienter) viste, at peroral haloperidol ikke er bedre en placebo til forebyggelse af delir.​

To undersøgelser vurderede risperidon (227 patienter i alt) som præventivt tiltag mod delir, og begge viste, at de var bedre end placebo. Det eneste studie med olanzapin (400 patienter) viste også, at interventionen er bedre end placebo til forebyggelse af delir.​​​

Ingen af de studier, der vurderede kolinesterasehæmmere viste positive resultater. Donepezil og rivastigmin er således ikke bedre end placebo til forebyggelse af delir.​​​

Evidens fra en enkelt undersøgelse med 21 patienter viste, at perioperativ gabapentin (900 mg dagligt) var effektivt til prævention af delir.

Melatonin (0,5 mg dagligt) er også blevet associeret med signifikant lavere risiko for at udvikle delir i forhold til placebo.​​

”Det bedste tiltag til at reducere varigheden og sværhedsgraden af delir synes at være behandling med antipsykotika”, konkluderer forskerne, som fremhæver evidensen vedrørende quetiapin til forkortning af den delirøse episode.

Redaktør