Den hidtil største metaanalyse viser de mest effektive og skånsomme antidepressiva

​Agomelatin, amitriptylin, escitalopram, mirtazapin, paroxetin, venlafaxin og vortioxetin er mere effektive end de øvrige præparater til den initiale behandling af depression. Præparaterne med de mest skånsomme bivirkningsprofiler er agomelatin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, sertralin og vortioxetin.

​Konklusionerne er fra en metaanalyse publiceret i Lancet.


Førsteforfatteren Andrea Cipriani, fra University of Oxford, Storbritannien, og kollegaer identificerede 522 dobbeltblindede randomiserede undersøgelser med i alt 116.477 deltagere.

 Udover de gængse databaser med videnskabelige publikationer og forskningsresultater indsamlede de upublicerede data fra farmaceutiske virksomheder og forskere. "Vi inkluderede den hidtil største mængde af ikke publiceret data", skriver de.

 I analysen vurderede de effektiviteten af de forskellige præparater, som blev defineret ved 50% reduktion i symptomernes sværhedsgrad efter 8 ugers behandling.

 Forskerne vurderede også, hvor skånsomme præparaterne er (ved at vurdere risikoen for, at patienten stopper behandlingen uanset årsag).

 Undersøgelserne omfattede 21 forskellige antidepressiva og placebo. I gennemsnit var patienterne 44 år gamle og havde en score på 26 på 17-item Hamilton depressionsskala (svarende til svær depression).

 Alle præparaterne var mere effektive end placebo.

 Når forskerne sammenlignede de forskellige præparater indbyrdes var agomelatin, amitriptylin, escitalopram, mirtazapin, paroxetin, venlafaxin og vortioxetin mere effektive end de øvrige præparater (med odds ratio fra 1,19 til 1,96).

 Fluoxetin, fluvoxamin, reboxetin og trazodon var de mindst effektive præparater (odds ratio fra 0,51 til 0,84).

 Præparaterne med de mest skånsomme bivirkningsprofiler var agomelatin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, sertralin og vortioxetin (odds ratio fra 0,43 til 0,77).

Amitriptylin, clomipramin, duloxetin, fluvoxamin, reboxetin, trazodon og venlafaxin var associeret med de højeste rater af behandlingsophør (odds ratio fra 1,30 til 2,32).

Forfatterne vurderer, at escitalopram, mirtazapin, paroxetin, agomelatin og sertralin har relativt højere responsrater, kombineret med lavere rater af behandlingsophør, mens reboxetin, trazodon og fluvoxamin var associeret med dårligere effektivitet og højere risiko for behandlingsophør.

I en ledsagende kommentar vurderer Sagar Parikh, fra University of Michigan, at selvom 7 præparater var mere effektive end de øvrige, er der tre, der synes at være de foretrukne når man tager højde for bivirkningsprofilen: agomelatin, escitalopram og vortioxetin.

 "Vores resultater bør anvendes i kliniske retningslinjer og hjælpe patienter og klinikere med i fællesskab at vælge den mest hensigtsmæssige antidepressive medicin", skriver forfatterne.

Redaktør