Depot antipsykotika beskytter mod recidiv i op til et år efter behandlingsophør

​Længere halveringstid forlænger forebyggelsen af opblussen af psykotiske symptomer, selv efter behandlingsophør. Det er hovedkonklusionen fra et studie, der sammenlignede 3 doseringsregimer af paliperidon og paliperidonpalmitat. 

Resultaterne blev publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

"Det er intuitivt, at recidiv af psykotiske symptomer kan udskydes længere efter ophør af depot behandling i forhold til efter ophør af peroral behandling, men der findes ingen undersøgelser, der har vurderet associationen mellem antipsykotikas halveringstid og tid indtil recidiv efter behandlingsophør", skriver førsteforfatteren Peter Weiden, fra Uptown Research Institute, i Chicago, USA.

Forfatterne anvendte data fra 3 selvstændige, randomiserede undersøgelser, der allerede er publiceret. De vurderede effekten af henholdsvis paliperidon tabletter, paliperidonpalmitat injektion med dosering en gang om måneden og paliperidonpalmitat injektion med dosering tre gange om måneden.

Peroral paliperidons halveringstid er 23 timer. "På grund af en ekstrem lav vandopløselighed, opløses paliperidonpalmitat meget langsomt efter intramuskulær injektion", skriver forfatterne. "Derfor er den observerede halveringstid baseret på den langsomme frigivelse fra musklen". Den observerede halveringstid ved det månedlige regime varierer fra 25 til 49 dage, afhængigt af doseringen, mens den tilsvarende halveringstid ved det kvartalsvise regime varierer fra 84 til 95 dage (m. deltoideus) og fra 118 til 139 dage (m. gluteus maximus). 

De tre kliniske undersøgelser blev gennemført af præparaternes producent med henblik på registrering ved sundhedsmyndighederne.

Ifølge forfatterne havde de tre randomiserede dobbeltblindede kliniske undersøgelser sammenfaldende design, inklusionskriterier og effektmål, således at data kunne sammenlignes på tværs af undersøgelserne.

I undersøgelserne blev der inkluderet patienter med skizofreni, som, efter en stabiliseringsfase med et af de tre behandlingsregimer, blev randomiseret til enten fortsat behandling eller placebo. Opblussen af symptomer blev vurderet bl.a. ved hjælp af Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).

I alt blev 449 patienter randomiseret til placebo i de tre undersøgelser. Halvdelen af de patienter, der var i peroral behandling, fik tilbagefald 58 dage efter behandlingsophør. For dem der var i depot behandling med månedlige injektioner var tiden indtil tilbagefald 172 dage; og blandt dem, der fik injektionerne kvartalsvis var tiden indtil tilbagefald 395 dage.

Ifølge forfatterne kan resultaterne være relevante for udarbejdelse af behandlingsstrategier, hvor der er høj risiko for behandlingssvigt eller behandlingsophør.


Redaktør