Depot antipsykotisk behandling reducerer risiko for genindlæggelse

​Den hidtil mest omfattende metaanalyse, som omfattede 3 grundlæggende typer undersøgelser, viser konsistent reduktion af risikoen for genindlæggelse eller tilbagefald ved behandling af skizofreni med depotbehandling i forhold til tabletbehandling.

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Taishiro Kishimoto, fra Keio University i Tokyo, betragtes randomiserede undersøgelser som kilden til den bedste evidens i forskningen, men idet de føres under meget kontrollerede forhold, afspejler de ikke nødvendigvis behandlingsvilkårene i den virkelige verden.

På den anden side kan observationelle kohorte undersøgelser også blive påvirket af, at de patienter, der får depot antipsykotisk behandling i stedet for tabletbehandling, kan have sværere symptomer, og at det netop er derfor, at de får depotbehandling.

I nuværende studie identificerede forfatterne alle tilgængelige randomiserede undersøgelser, kohorte undersøgelser og postmarketing undersøgelser vedrørende effekten af depot antipsykotisk behandling sammenholdt med tabletbehandling ved skizofreni. Undersøgelserne havde en varighed på mindst 6 måneder.

De identificerede 32 randomiserede undersøgelser (8.577 deltagere), 65 kohorte undersøgelser (377.447 deltagere) og 40 pre-post undersøgelser (11.295 deltagere).

Depot antipsykotisk behandling blev associeret med lavere risiko for indlæggelse eller tilbagefald (primært effektmål) i forhold til tabletbehandling i hver af de 3 typer studiedesign.

For alle sekundære effektmål vedrørende effektivitet, og alle effektmål vedrørende sikkerhed, livskvalitet og kognitiv funktion, blandt andre, var depot antipsykotisk behandling lige så god som eller bedre end tabletbehandling i 95,1% af sammenligningerne.

"Vores resultater tyder på, at større anvendelse af depot antipsykotisk behandling kunne føre til bedre behandlingsresultater ved skizofreni", konkluderer forskerne.


Redaktør