Depotbehandling tidligere i forløbet reducerer tilbagefald ved skizofreni

​Depotbehandling med et antipsykotikum allerede ved den første skizofreni episode reducerer risikoen for tilbagefald med 85% over et år.  Det er hovedkonklusionen på den første randomiserede undersøgelse, der sammenligner det samme indholdsstof – risperidon – i oral vs. depotbehandling ved debuter​ende skizofreni.

Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Kenneth Subotnik, fra University of California, Los Angeles, anvender man normalt depotbehandling til de patienter, der udviser  dårlig compliance til oral behandling.

"Randomiserede undersøgelser med depotpræparater havde ikke været overbevisende", skriver han. Forfatteren forklarer, at de relativt utilfredsstillende resultater vedrørende depotbehandling muligvis skyldes, at tidligere studier sammenlignede depotbehandling vs. en oral behandling, hvor det orale præparat og dennes dosering havde været tilpasset gennem længere tid.

"Dette ville være en fordel for den orale behandlingsmodalitet", vurderer forfatteren.

I studiet blev der rekrutteret 86 patienter med en nylig diagnosticeret skizofreni. Alle fik peroral risperidon i de første tre uger. Derefter blev de randomiseret til enten at fortsætte med oralbehandlingen eller til at skifte til parenteral depot behandling med det samme indholdsstof.

Tre af de patienter, der blev randomiseret til depot injektioner valgte ikke at modtage behandlingen.

Efter 12 måneders behandling havde 2 patienter (5%) i depotbehandlingsgruppen en recidiv eller en forværring af psykotiske symptomer, mod 14 patienter (33%) i oralbehandlingsgruppen. Dette svarer til en relativ risikoreduktion på 85%.

Forskerne fandt endvidere, at bivirkningsraten og behandlingsophør på grund af bivirkninger var nogenlunde ens i begge grupper.

De konkluderer, at depotbehandling med antipsykotika bør tilbydes tidligere i sygdommens forløb.

Redaktør