Depotmedicin med betaling giver bedre compliance, men bedrer ikke symptomer

Udbetaling af et fast beløb for hver depotinjektion af antipsykotika har en markant effekt på compliance til behandlingen, men effekten på den kliniske tilstand udebliver. Patienterne oplever dog en bedring i livskvalitet – muligvis på grund af større månedligt rådighedsbeløb.

​​​​​

Konklusionerne er fra en prospektiv og kontrolleret randomiseret undersøgelse publiceret i British Medical Journal.​

Stefan Priebe, fra Queen Mary University of London, Storbritannien, og kollegaer rekrutterede 141 patienter, som var i behandling med depotmedicin på grund af skizofreni, skizoaffektiv lidelse eller bipolar lidelse. Alle havde i forvejen en compliance på maksimalt 75%.​​

Patienternes behandlingscentre – og dermed patienterne – blev randomiseret til enten uændret behandling eller til at modtage 15 pund (cirka 130 kr.) hver gang, det var lykkedes at administrere den ordinerede depotmedicin.​

Efter 12 måneder havde patienterne i interventionsgruppen fået 85% af de ordinerede injektioner, signifikant flere end de 71% i kontrolgruppen.​

På samme måde opnåede signifikant flere patienter i interventionsgruppen en compliance på mindst 95% (28% vs. 5%).

Forskerne fandt dog ingen signifikant forskel på bedring i den kliniske tilstand grupperne imellem. ​​

Patienterne i interventionsgruppen havde signifikant bedre subjektive vurderinger af deres livskvalitet end dem i kontrolgruppen. ”Patienterne i interventionsgruppen havde, afhængigt af deres depot medicin, mellem 130 kr. og 500 kr. større rådighedsbeløb om måneden. Dette har muligvis haft en indflydelse på dem, der er under offentlig forsørgelse”, skriver forskerne.

Redaktør