​​​

Depotnaltrexon associeres med 90% opioidafholdenhed

Depotnaltrexon kan føre til opioidafholdenhed i 90% af tiden i løbet af en seks måneders periode, hvilket er næsten tre gange mere end afholdenhedsraten forbundet med placebo. Behandlingen, som er godkendt i USA, er dog blevet stærkt kritiseret.

Konklusionen stammer fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Lancet.

Vurderingen af denne opioidantagonist uden agonistisk opioid virkning blev gennemført i Rusland, hvor behandlingen med opioidagonister ikke er tilladt.

Evgeny Krupitsky, fra St Petersburg State Pavlov Medical University, i St Petersburg, Rusland, og kollegaer rekrutterede 250 voksne patienter fra 13 centre. Alle patienterne var indlagt til afvænning og havde været afholdende i mindst syv dage.

De blev randomiseret til enten depotnaltrexon (380 mg intramuskulært en gang om måneden) eller placebo. Alle fik støttesamtaler hver anden uge.

Efter 24 uger havde patienterne i naltrexongruppen været afholdende i 90% af ugerne, mod 35% blandt kontrolpatienterne (p = 0,0002). Afholdenhed blev vurderet med urintestning samt oplysninger fra patienterne.

Patienterne i naltrexongruppen oplyste, at de ikke havde brugt opioider i 99% af dagene, mod 60% i kontrolgruppen (p = 0,0004).

Naltrexonbehandlingen blev endvidere associeret med en reduktion på 10% i craving målt ved en visuel analog skala, mod en stigning på 1% i placebogruppen (p <>

To patienter i hver gruppe droppede behandlingen på grund af bivirkninger.

”Studiet tyder på et stort potentiale [for præparatet]”, skriver Daniel Wolfe fra International Harm Reduction Development Program, New York, i en kommentar.

Samtidig kritiserer han, at FDA (Food and Drug Administration) har godkendt depotnaltrexon til behandling af opioidafhængighed på baggrund af dette studie, der altså brugte placebo – og ikke en anerkendt behandling, fx peroral naltrexon – som kontrol.

Redaktør