Depression hos moren associeres med påvirket udvikling af barnets hjerne

​Børn, hvis mødre har været depressive i de første måneder efter fødslen, har som 10-årige mindre hjernebark end børn, som ikke har været udsat for depressive symptomer hos moren. Hjernepåvirkningen blev desuden associeret med adfærdsproblemer hos barnet.

​Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Runyu Zou, fra Erasmus MC, i Rotterdam, Holland, er det velkendt, at en mors depression under graviditeten, og i de første måneder efter graviditeten, er associeret med en række påvirkninger af barnet, både på kort sigt (f.eks. lav fødselsvægt) og senere i udviklingen (kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer i barndommen og ungdommen).

"Men det er ikke meget, vi ved, om de neurobiologiske mekanismer, der ligger til grund for disse associationer", skriver forfatteren.

I studiet indsamlede forskerne data fra 3.469 mor-barn par. Kvinderne blev rekrutteret mens de var gravide.

Forskerne indsamlede data omkring psykiske symptomer hos moren ved hjælp af validerede selvrapporteringsspørgeskemaer under graviditeten, 2 måneder efter fødslen samt efter 3 og 10 år.

Da børnene var 10 år gamle blev deres hjerner undersøgt ved hjælp af MR-scanninger, som danner et detaljeret billede af hjernens strukturer. Der blev også indsamlet data vedrørende følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer hos barnet ved hjælp af et valideret spørgeskema.

Forskerne fandt, at depressive symptomer hos moren under graviditeten og efter 2 måneder, 3 år og 10 år var associeret med mindre volumen i barnets hjernebark.

Men efter at forskerne tog højde for en række andre faktorer, der muligvis kan påvirke resultaterne (såsom etnicitet, uddannelsesniveau, tobaksrygning og alkoholforbrug) var det kun associationen mellem moderens depressive symptomer 2 måneder efter fødslen og hjernevolumen, som forblev signifikant.

Forskerne fandt, at jo mere depressiv moren var, jo mindre var barnets hjerne, således at børn, som var udsat for de sværeste depressive symptomer hos moren havde en op til 4% mindre hjerne.

Forskerne fandt også en association mellem depression hos moderen 2 måneder efter fødslen og mindre hjernevolumen hos barnet som 10-årig og flere adfærds- og følelsesmæssige problemer hos barnet som 10-årig.

Ifølge forfatterne er resultaterne relevante, idet en del af hjernens udvikling efter fødslen er afhængig af miljøpåvirkninger. "Resultaterne peger på, at den postnatale periode er en sårbar periode for blandt andet depressive symptomer hos moderen", konkluderer de. 


Redaktør