​​​

Depression og angst er associeret med mindre vitamin- og øget medicinforbrug under graviditeten

Gravide kvinder med depression eller angst tager færre vitaminer og har øget forbrug af beroligende medicin, tobak og stærk smertestillende medicin. Det konkluderer den hidtil største undersøgelse om emnet.

Resultaterne blev publiceret i Journal of Clinical Psychiatry. ​

Jeffrey Newport, fra Emory University, i Atlanta, USA, og kollegaer fulgte prospektivt 195 gravide kvinder. Kvinderne led af depression eller angst og deres forbrug af medicin blev dokumenteret hver uge.

Forskerne registrerede det kumulative forbrug af medicin og tobak og korrelerede det til vurderinger af depressionen og angsten.​

De depressive symptomer blev negativt korreleret til forbruget af vitaminer - det vil sige, at jo mere deprimerede de gravide kvinder var, jo mindre var forbruget af vitaminer (p = 0,002). Depressionen blev vurderet ved hjælp af Hamilton Depressions Skalaen.​

Samtidig blev der fundet en positiv korrelation med tobaksforbrug (p = 0,003), søvninducerende medicin (p < 0,0001),="" antiemetika="" og="" stærk="" smertestillende="" medicin="" (morfika).="" jo="" sværere="" depressionen="" var,="" jo="" større="" var="" forbruget="" af="" tobak="" og="" disse="" lægemidler.="">

Angstsymptomerne blev ligeledes korreleret med et mindre indtag af vitaminer og øget forbrug af tobak. De blev også korreleret med øget forbrug af benzodiazepiner. ​​

”Både angst og depression er associeret med dårligere compliance på behandling med vitaminer”, skriver forfatterne. ​​

Ifølge dem er det dog kun depressionen, der er associeret med øget forbrug af en række lægemidler mod fysiske symptomer, der tit ledsager depressionen (for eksempel, smerter). ​​

Forfatterne skriver, at det drejer sig om den mest omfattende undersøgelse af associationen mellem sværhedsgraden af depressions- og angstsymptomer og føtal eksponering til medicin. ​

Forfatterne vurderer, at et øget forbrug af ovennævnte typer medicin muligvis kan hjælpe klinikere med, at opdage ikke diagnosticerede psykiske problemer hos de gravide. ”Dette kunne være en vigtig klinisk konsekvens af vores resultater”, konkluderer de.

Redaktør