Depression på grund af recession er sværere end andre depressioner

Depressioner, der er udløst af økonomiske vanskeligheder, rammer mest mænd og er oftest af sværere grad, og forbundet med selvmordsforsøg, i forhold til de depressioner, der ikke er sekundære til økonomiske vanskeligheder. Til gengæld er prognosen bedre.

​​​​​

Konklusionerne stammer fra en prospektiv undersøgelse, der blev publiceret i Journal of Affective Disorders.​​

I studiet blev der rekrutteret alle de patienter, der blev indlagt i 2009 og 2010, med en første depressiv episode, på St. Edmundsbury Hospital, Dublin, et universitetshospital tilknyttet Irlands største psykiatriske organisation.​

Der blev i alt rekrutteret 137 patienter, som blev prospektivt fulgt i 14 måneder. Fra starten af blev de klassificeret i to grupper: 25 havde en depression, som var udløst af vanskeligheder forbundet med den finansielle krise fra 2008, mens 112 havde en depression, der ikke havde noget med krisen at gøre.​​

Ifølge førsteforfatteren Thekiso B. Thekiso, fra Trinity College Dublin, var Irland specielt hårdt ramt af krisen. ”Irland havde en 9% stigning i selvmordsraten mellem 2008 og 2009”, skriver forfatteren.​​

De patienter der fik depression sekundært til krisen, var oftest i en sværere depressiv tilstand (med eller uden psykotiske symptomer) end de øvrige patienter (52% vs. 2%). De havde også signifikant højere risiko for selvmordsforsøg (28% vs. 2%). Der var ingen signifikant forskel på frekvensen af psykiatrisk komorbiditet.​​

De var indlagt i kortere perioder (28 dage mod 39 dage), og fik oftest antipsykotika (20% vs. 1%) og ECT (12% vs. 2%).​​

Til gengæld var behandlingsresponsen bedre hos dem: 92% var i remission (vurderet ved hjælp af Psychiatric Status Rating Scale) efter seks måneder, mod 55% blandt de øvrige patienter.​

Ifølge forfatterne drejer det sig om den første undersøgelse, der udover at vurdere de kliniske symptomer og behandlingsrespons ved depressioner, er associeret med en økonomisk krise, idet tidligere undersøgelser har fokuseret på den epidemiologiske sammenhæng mellem en recession og hyppigheden af depression.

Redaktør