​​​

Depressive symptomer, men ikke antidepressiva, påvirker personligheden

Antidepressiva påvirker ikke ens personlighed, ifølge en prospektiv undersøgelse gennem fem år med over 200 patienter. På den anden side er personligheden påvirket af både angst- og især depressive symptomer.

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Pekka Jylhä, fra National Institute of Health and Welfare, i Helsinki, Finland, er frygten for, at de mest anvendte antidepressiva, de selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI), ændrer ens personlighed, det der gør, at der i befolkningen er en vis modstand mod behandlingen.

Forfatteren påpeger endvidere, at forskningen omkring emnet hidtil har givet modstridende eller ikke entydige resultater.

I studiet blev 237 patienter med depression fulgt i fem år. I perioden blev deres symptomer og personlighedstræk undersøgt flere gange med en række validerede skemaer, blandt andet depressionsskalaer, angstskalaer og Eysenck Personality Inventory.

Forskerne undersøgte variationer i to personlighedstræk: neuroticism (fx. tendens til angst, emotionel ustabilitet) og ekstroversion (fx dominans, energi).

Derefter undersøgte de om variationer i disse personlighedstræk var associeret med ændringer i den antidepressive behandling og med symptomer på angst og depression.

Som forventet fandt de, at lavere scores i depression var associeret med højere scores på ekstroversion og lavere scores på neuroticism. Forfatterne fandt også, at angstsymptomer påvirkede scores på neuroticism – men ikke på ekstroversion.

”Men selvom der var ændringer i personlighedsscores hos mange patienter i løbet af dette femårs studie, var ingen af disse ændringer associeret med ændringer i den antidepressive behandling”, skriver forfatterne.

De vurderer, at hvis den antidepressive behandling påvirkede personligheden, var ændringen så lille, at den ikke var betydningsfuld.

”Det ser ud til [...], at de sygdomme, der behandles med antidepressiva, medfører større variation i personlighedsvurderinger end selve antidepressiva”, konkluderer de.

Redaktør