Der er utilstrækkelig evidens for, at kognitiv terapi er bedre end andre terapier ved skizofreni

​Kognitiv adfærdsterapi er ikke mere effektiv end andre former for terapi hos patienter med skizofreni. Patienter der får kognitiv terapi har ikke bedre chance for at undgå forværring eller indlæggelse. Til gengæld er de mere tilfredse end de patienter, der får andre former for terapi.

​Konklusionerne er fra en metaanalyse publiceret i Cochrane Database for Systematic Reviews.

Ifølge førsteforfatteren Christopher Jones, fra University of Birmingham, Storbritannien, er kognitiv adfærdsterapi anbefalet i kliniske retningslinjer som en tillægsbehandling til personer med skizofreni.

"Andre psykosociale terapier, som ofte er billigere, er også tilgængelige for personer med skizofreni", skriver han.

Forfatterne identificerede 36 randomiserede undersøgelser med i alt 3.542 personer. Undersøgelserne sammenlignede kognitiv terapi med en række andre interventioner, som blev defineret som enten aktive (f.eks. psykoedukation eller familieterapi; n = 14) eller ikke aktive (f.eks. ikke-strukturerede samtaler; n = 14).

Undersøgelserne havde ofte et lavt antal deltagere og havde en høj eller uklar risiko for bias.

I forhold til andre terapier var kognitiv terapi ikke associeret med lavere risiko for forværring (risk ratio: 1,05; 95% CI: 0,85-1,29). Forfatterne definerede forværring som en klinisk relevant ændring, defineret i de enkelte undersøgelser, f.eks. en 50% reduktion på en rating skala).

Forfatterne fandt ingen signifikante forskelle på hverken risiko for genindlæggelse, mortalitet, social funktion eller livskvalitet.

De fandt dog, at de patienter, der fik kognitiv terapi, var mere tilfredse i forhold til dem, der fik andre former for terapi (målt som compliance til behandling; risk ratio: 0,86; 95% CI: 0,75-0,99).

Ifølge forfatterne er kvaliteten af den tilgængelige evidens overvejende lav eller meget lav.

"Evidensen fra de randomiserede undersøgelser viser ingen klare og overbevisende fordele associeret med kognitiv terapi i forhold til andre terapier, som kan være mindre sofistikerede og kostbare, hos personer med skizofreni", konkluderer forfatterne.


Redaktør